Regio’s daadwerkelijk ondersteunen bij het verder brengen van hun integrale gebiedsplannen. Dat is het doel van het programmateam van IBP Vitaal platteland. Veel regio’s maken in 2020 de slag van papier naar praktijk; het is zaak ‘meters te maken’. Om dit te ondersteunen organiseert de werkgroep ‘Leren door doen’ ook dit jaar weer een serie Werkplaatsbijeenkomsten. Voor en door professionals uit de regio. De eerste vindt plaats op donderdag 19 maart aanstaande. Deze is ook gericht op bestuurders en managers die een rol hebben in de gebiedsopgaven.

Dit jaar staan in elk geval vier werkplaatsbijeenkomsten gepland. Twee daarvan vinden net als in 2019 plaats in een specifieke regio: Twente en Amsterdam Wetlands. De andere twee zijn breder van opzet. Dan richten we ons op een bredere groep vertegenwoordigers van alle gebieden.

Prikkelen
De eerste werkplaatsbijeenkomst vindt plaats op donderdag 19 maart 2020, in Ede. Deze is bestemd voor alle IBP Vitaal Platteland doelgroepen. Centrale vraag: ‘Hoe kunnen we de regionale plannen (nog verder) van papier naar praktijk krijgen?’ Om vooral ook bestuurders te prikkelen, wordt naast de reguliere werkplaats parallel een bijeenkomst specifiek voor bestuurders georganiseerd.

Samen met wetenschappers van het PBL, wil de werkgroep ook via nieuwsbrief en website inspiratie bieden. Zo willen we met regelmaat de kennis van het PBL ontsluiten in de vorm van een ‘tip van de maand’. Volgens het principe ‘lerend evalueren’ geven we wetenschappelijke inzichten al werkende al terug te kunnen geven aan de betrokkenen in de gebieden.

Achtergrond werkgroepen
De afgelopen anderhalf jaar is het fundament gelegd voor het IBP Vitaal platteland. In de vijftien kansrijke gebieden wordt gewerkt aan de uitvoering van de plannen. Het programmateam wil de regio’s daarbij ondersteunen en verbinden, bijvoorbeeld met andere (interbestuurlijke) programma’s die gebiedsgericht werken. Die ondersteuning gebeurt via vier werkgroepen: Leren door doen, Wetgeving en experimenteerruimte, Financiële inzet & Dynamisch Programmeren, en Kennis & Onderzoek.