Voor Vitaal Platteland moeten gemeenten, provincies, waterschappen én het rijk samen aan de slag. Soms is het de eerste keer dat ze allemaal tegelijk aan tafel zitten. Hoe organiseren je dat? De kick-offbijeenkomst leverde deze drie tips op.

Begin bij het doel

Start altijd met het vastleggen van een gezamenlijk inhoudelijke ambitie, visie of droombeeld. Alleen zo krijg je commitment en effectieve sturing.

Stel heldere grenzen

Heldere afbakening van tijd en geografie schept duidelijkheid. Net als het expliciet maken van rollen, taken en verwachtingen. Het sluiten van een intentieovereenkomst kan daarvoor een handig instrument zijn. En blijf er voortdurend over in gesprek – het zat leiden tot een sterkere samenwerking.

Houd het simpel

Durf ervoor te kiezen om het eenvoudig te houden. Haak bijvoorbeeld aan bij bestaande governance. Leg niet alles exact vast. En kies ervoor om gezamenlijke besluitvorming te voorkomen als het niét nodig is. Dat vraagt natuurlijk wel om vertrouwen.

Meer tips? Deel ze in de community

Heb je zelf tips voor een soepelere samenwerking? Meld je aan bij de Werkplaats Vitaal Platteland en deel ze in de community!