De afronding van de eerste versie van het gebiedsplan voor Laag Holland was hectisch geweest. Last minute aanpassingen waren nodig om ervoor te zorgen dat alle partijen zouden blijven meedoen en de provincie Noord-Holland het plan kon aanleveren bij LNV. Logisch dus dat niet iedereen zich even goed kon vinden in het uiteindelijke voorstel. Sommigen vonden dat niet was voldaan aan de uitgangspunten voor de samenwerking die de partijen eerder samen hadden opgesteld. Er was, kortom, gedoe – en hoe ga je daar dan mee om?

Door Marijke Andela, verbinder en regioreporter

Kim Uittenbosch, projectleider van de provincie Noord-Holland, besloot een vervolgbijeenkomst te organiseren die in het teken zou komen te staan van samen in de ochtend en werken in de middag. Op een prachtige plek, letterlijk met een venster op het gebied. Om (opnieuw) te komen tot ‘samen’ was er een klaagmuur met daar tegenover een droomboom. Iedereen kon hier met geeltjes zijn frustraties en ook wensen ophangen en daar vervolgens in een open sfeer over spreken.

Monnikenwandeling

Daarna was het tijd voor een monnikenwandeling. In tweetallen trokken we er een half uur op uit  door de omgeving, waarbij we om beurten een kwartier onafgebroken aan het woord waren. Voor sommigen was het lastig om zolang te praten, zonder reactie van de ander; anderen hadden gemakkelijk zelf een half uur vol kunnen praten. Het met aandacht luisteren naar elkaar leidde in ieder geval tot terugkoppelingen als ‘interessant’, ‘informatief’, ‘elkaar beter begrijpen’ en ‘vrijheid’.

Helden, draken en helpers

De middag stond in het teken van werken aan een volgende versie van het gebiedsplan, op basis van de feedback uit de interdepartementale ronde. Er werd gesproken over het verhaal van Amsterdam Wetlands: wie zijn hier de helden, de draken en de helpers? Wat is ons hoger doel en hoe kun je dat alles pakkend opschrijven? Daarna gingen de verschillende gebieden die onder Laag Holland vallen onderling in gesprek. Dat leidde tot mooie kruisbestuivingen, zoals het helpen van elkaar om mogelijke knelpunten op te lossen en ideeën om de bedoeling van plannen helderder voor het voetlicht te brengen.

Vruchtbare dag

Resultaat van deze dag is een hernieuwd vertrouwen en energie om samen verder te werken. Er is nu een door iedereen gedragen overkoepelend verhaal over waarom partijen deze samenwerking in deze regio aangaan. Al met al wat mij betreft een vruchtbare dag met volop input om het plan voor Laag Holland te versterken en van samen en werken samenwerken te maken!