Door regioreporter Jessica Tepper, Drents Plateau

Nog geen vier jaar geleden zijn mijn man Maurits en ik begonnen met onze natuurboerderij Eytemaheert. Vanuit onze contacten en gesprekken met de provincie Drenthe raakten we betrokken bij het IBP Vitaal Platteland. Als één van de drie projecten binnen het Drents Plateau werken we hard om van onze boerderij een waardevolle proeftuin te maken voor natuurinclusieve kringlooplandbouw.

Ons project draait voor een aanzienlijk deel om samenwerkingen. Een belangrijke samenwerkingspartner is de Wageningen University & Research (WUR), waarvoor Eytemaheert een onderzoeksboerderij is geworden. Ook werken we nauw samen met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Daarnaast zijn er meer partners, die een iets minder prominente – maar niet minder belangrijke – rol spelen binnen het project.

Mooie erkenning

Woensdag 26 juni was voor ons een speciale dag: een dag waarin deze samenwerkingen officieel werden bekrachtigd en gevierd. Eytemaheert werd benoemd tot Erkend Fokcentrum door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). Een mooie erkenning voor ons werk met het zeldzame inheemse runderras Groninger Blaarkop, voor onze inspanningen om dit ras zuiver te houden, en voor ons ambassadeurschap van dit ras en andere zeldzame huisdierrassen. Voorzitter Geert Boink overhandigde ons het traditionele schildje ten overstaan van alle aanwezigen.

Ook is onze samenwerking met de WUR geformaliseerd. Martin Scholten (directeur Animal Science Research) deelde met de aanwezigen waarom onze boerderij zo waardevol en kansrijk is voor de verduurzaming van de Nederlandse landbouwsector en waarom de WUR zo enthousiast is over deze samenwerking.

Echt innoveren, echt bijdragen

Het IBP Vitaal Platteland draait helemaal om samenwerken met en tussen de overheden. In het kader daarvan spraken burgemeester van Noordenveld Klaas Smid en gedeputeerde van de provincie Drenthe Henk Jumelet tijdens deze bijeenkomst.

Vanuit het ministerie van LNV was Sander Band, MT-lid en nauw betrokken bij Vitaal Platteland, de afsluitende spreker van het officiële gedeelte van de bijeenkomst. Hij deelde ter plekke een belangrijke ontwikkeling: Eytemaheert mag de als vleesvee geregistreerde Blaarkopkoeien omzetten naar melkvee. Daardoor kunnen wij binnenkort dit dubbeldoelras echt als zodanig inzetten. Dit is mogelijk door de samenwerkingen binnen het IBP Vitaal Platteland.

Werken met de verschillende overheden en onze andere partners biedt kansen. Om ons project echt succesvol te maken, om echt te innoveren, en om echt bij te kunnen dragen aan de verduurzaming van de Nederlandse landbouw en te bouwen aan een Vitaal Platteland. Daar doen we het voor!

Cyclus Eytemaheert