Weten hoe ‘actie-onderzoek’ van de Wageningen Universiteit (WUR) je verder kan helpen met plannen voor een IBP VP-gebied? Lees dan deze blog van LNV-verbinder Andreas van Braam.

Mijn kaders zijn achterhaald. Tot voor kort hadden ‘actie’ en ‘onderzoek’ voor mij weinig met elkaar te maken. Onderzoek zag ik als interessante en ingewikkelde ontwikkelingen die je hopelijk ooit een keer in de praktijk toe kunt passen; actie als laagdrempelige activiteiten, waarmee je meteen een stapje in de juiste richting zet.

Actie sprak meer tot mijn verbeelding. Dus na mijn studie ben ik eerst als strategisch adviseur aan de slag gegaan om vele bedrijven te helpen hun volgende stappen te zetten. Een toekomstbeeld is daarbij cruciaal. Zonder gedragen visie op de toekomst weet je immers niet of je actie een stap in de goede richting is. De opgaven in het landelijk gebied zijn groot, divers en ingewikkeld. Een duidelijke stip op de horizon is er (daarom) niet altijd. Bestuurders en bewindslieden zullen keuzes moeten maken, willen zij handelingsperspectief creëren.

Als nieuwste verbinder van LNV (landsdeel Noordwest) wil ik deze keuzes voor de toekomst faciliteren. Tegelijkertijd wil ik de acties inzetten die we al kunnen nemen. Want ook al is een toekomstbeeld nog niet helder, de richting is vaak al wel duidelijk. Onzekerheid zal er altijd blijven, maar hoe we daarmee omgaan kunnen we wel veranderen. Laten we de focus verleggen naar wat er nu al WEL kan. Ik ga hier graag over in gesprek.

Terug naar mijn achterhaalde kaders. Vanuit de IBP VP werkgroep Kennis & Onderzoek willen we de gebieden helpen de volgende stap(pen) te zetten. Ik dacht niet dat wetenschappelijk onderzoek daaraan bij zou kunnen dragen, totdat… de WUR, onder leiding van Thomas Mattijssen, met een voorstel voor ‘actie-onderzoek’ kwam.

Thomas Mathijssen, WUR.

‘Actie en onderzoek ineen. Interessant, maar hoe werkt dat dan?’, dacht ik. Met deze aanduiding geeft de WUR aan dat de actie centraal staat: de precieze invulling van de aanpak is flexibel, zolang deze maar bijdraagt aan concrete stappen op het gebied van kennis en onderzoek. Of je als gebied nu kennisvragen wilt aanscherpen, verbindingen met ander onderzoek zoekt, een onderzoeksagenda opzet of iets heel anders.  Zo kun je dus direct actie ondernemen, vanuit onderzoek.

Meedoen? Meld je bij je LNV-verbinder
De WUR zal enkele gebieden individueel ondersteunen en alle gebieden verder helpen via werkplaatsen en geleerde lessen. De IBP-VP werkgroep Kennis & Onderzoek begeleidt het onderzoek en zorgt voor afstemming met de lerende evaluatie. Interesse? Geef je ondersteuningsbehoefte dan door aan je LNV-verbinder.

Andreas van Braam
LNV-verbinder Noordwest