Wethouder Tiny Bijl van gemeente Steenwijkerland, blogt over de resultaten van een onderzoek dat haar gemeente deed onder 120 agrariërs. Wat leeft er? En hoe kan integraal bestuur hier oplossingen aanreiken?

We leven in een bijzonder tijdperk, waarin Corona het allesbepalende onderwerp van de dag is. Logisch, want het heeft een enorme impact op ons doen en laten.

Voordat het coronavirus uitbrak was stikstof een veelbesproken thema en ook daar hebben we nog steeds mee te maken. Want de stikstofdiscussie houdt ons nog altijd stevig in de greep als gemeente Steenwijkerland. Een prachtig, groot buitengebied, een Nationaal Park Weerribben-Wieden, weidse polders, riet, water en natuur samen, vormen de leefomgeving van ongeveer 300 agrarische bedrijven op veen, klei en zand.

Vorige week heb ik met de onderzoekers van Stimuland gesproken over de conclusies van een groot onderzoek in onze gemeente, een enquete en 120 huiskamergesprekken met agrariërs.

Een aantal opmerkingen:

  • Boeren geven aan dat het moeilijk is om te ondernemen
  • Dat ze onzeker zijn over wat de overheid van ze wil
  • Dat ze betrokken willen worden bij beleid
  • Dat ze willen ondernemen, vooruit willen

 We hebben dit onderzoek laten doen om onze agrarische sector beter in beeld te krijgen. Om inzicht te krijgen in wat er achter de voordeur ervaren wordt. Wat zijn aandachtspunten om het “goede” gesprek straks te voeren. Het levert een aantal duidelijke punten op, waar de zorg zit en het ongemak. Goed om op hoofdlijnen daar al een beeld van te hebben voordat we met elkaar de gebiedsgerichte aanpak in NW Overijssel vorm gaan geven,

Waar zit ieders rol?
Vanuit de IBP Vitaal Platteland-gedachte: met elkaar aan tafel.  Dit laatste betekent ook dat er diverse belangen bij elkaar komen en dat we elkaar nodig hebben om de diverse vraagstukken, die inmiddels op ons bord liggen, te verenigen. Waar zit ieders rol, waar vinden we elkaar en wat hebben we van elkaar eigenlijk nodig. We gaan gezamenlijk een proces starten en ik hoop dat we daarin de nodige flexibiliteit creëren en ons niet ingraven.

Met de wens dat we de juiste partijen aan tafel hebben en dat we op zorgvuldige wijze de belangen vertalen en terugkoppelen. Maar vooral dat we elkaar respectvol en in het positieve ondersteunen, om ons buitengebied samen leefbaar te houden en niet “ten koste van”.

Vooraf investeren in vertrouwen
We hebben als overheden vorige week de uitgangspunten voor die aanpak vastgesteld. We gaan straks het gebied in en realiseren ons terdege dat het een enorme opgave is. Dat we vooraf moeten investeren in vertrouwen, dat we perspectief moeten kunnen bieden en dat we aan de slag moeten.

In onze prachtige gemeente zijn we doeners en willen stappen zetten. De sector wil weten waar ze aan toe is.

Laten we beginnen!

Tiny Bijl, wethouder Steenwijkerland (Noordwest-Overijssel)