Gefragmenteerde pioniersgeest koppelen aan gezamenlijk perspectief

Burgemeester Pierre Bos (gemeente Boekel) verzorgde tijdens Springtij 2020 een ‘briefing’ en vertelde over de integrale, interbestuurlijke manier van werken. Pierre schetste een levendig beeld van het gebied, de historie, haar bewoners en de manier waarop er wordt samengewerkt aan nieuwe perspectieven voor de Peel.

Perspectief voor De Peel

Op Springtij komt het vaak voorbij: integraal samenwerken aan gebiedsopgaven.  Voor het IBP-Vitaal Platteland kunnen we daarom ook zeker wat brengen: de ervaringen van 2,5 jaar samenwerken binnen het IBP-VP èn de lange traditie van pionieren in de Peel. En wie kan dat verhaal nu beter vertellen dan burgemeester van Boekel Pierre Bos, enthousiast ambassadeur van De Peel en van het IBP.In de drukbezochte sessie op zaterdagmorgen vertelde Pierre over de geschiedenis van de Peel en haar inwoners. Hoe de dorpen ieder op hun eigen manier zijn gevormd en dit ook het toekomstbeeld bepaalt: of de dorpen staan te springen om vernatting of daar juist tegen zijn, in elk dorp in de Peel is het net weer even anders. Het interbestuurlijk samenwerken is van belang om het maatwerk te kunnen leveren dat nodig is. En interbestuurlijk samenwerken in de Peel is geen sinecure. Het gebied van zo’n 65 km lang en circa 15 km breed bestaat bestuurlijk gezien uit: twee provincies (Limburg en Noord-Brabant), in minstens veertien gemeenten, in drie regio’s (regio BNO, regio Brainport Zuidoost Brabant en regio Noord-Limburg). En De Peel heeft met twee waterschappen van doen. En dan laten we de maatschappelijke organisaties en initiatieven nog even buiten beschouwing.

Lees hier de gehele bijdrage van Pierre.

Zie hier het verslag met de suggesties van de deelnemers over nieuw perspectief voor De Peel (op persoonlijke titel opgesteld door moderator Keimpe Wieringa).

Wat is van belang bij interbestuurlijk samenwerken?

‘Het kan niet anders dan gezamenlijk. De essentie is: bouwen aan een gezamenlijk toekomstbeeld, liefst met een soort van wetenschappelijke onderbouwing. Tijdens de ontwikkeling daarvan werk je ook aan het onderling vertrouwen. Open het gesprek voeren over wat ingewikkeld is en wat soms indruist tegen eigen belangen en opvattingen.  Zorg voor erkenning en waardering van wat er is. Werk samen met projecten die vanuit elke groep of belang perspectief bieden. Dat gezamenlijk perspectief bindt en mensen hebben het dan minder over de knelpunten van verandering.’

Wat betekent de diversiteit in de Peel, voor interbestuurlijk samenwerken?

‘Het betekent dat je besluiten niet zomaar centraal kan nemen. Maak met de mensen in de Peel gezamenlijk een toekomstbeeld waar je organisch, met de mensen die willen, mee aan de slag gaat. De verschillende dorpen pakken de opgaven op hun eigen manier aan. Als het ergens werkt en het werkt ook voor andere dorpen, dan wordt er al snel met andere gemeenten samengewerkt en wordt dit overgenomen. Bijvoorbeeld met de verdrogingsaanpak die in een aantal gemeenten in Noordoost Brabant goed bleek te werken. Zuidoost Brabant had hier ook interesse in en nu wordt de aanpak breder gebruikt. Daarmee speel je in op de lokale situatie. Ook de overheid moet pionieren, net als de mensen in de Peel’.

Wat betekent dit maatwerk dan voor de Rijksoverheid, dat vanuit alle hoeken in de Peel aan de slag wil?

‘De betrokkenheid en steun vanuit het Rijk is heel erg van belang. Niet alleen in financiële zin maar ook om het belang en de urgentie te markeren. En als het Rijk dan ook de expertise en middelen meebrengt om op zijn minst het proces van gebiedsontwikkeling te ondersteunen en gaande te houden dan is dat meer dan welkom.’