De decentrale overheden bouwen voort op de in het Interbestuurlijk progamma Vitaal Platteland ingezette gebiedsaanpak voor geselecteerde gebieden, waarin het werken als één overheid leidend is. Dat is de belofte die VNG, de Unie van Waterschappen en IPO doen in hun notitie ‘Krachtig groen herstel van Nederland’.

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 slaan VNG, de Unie van Waterschappen en het IPO opnieuw de handen ineen om te komen tot een gemeenschappelijke agenda voor de volgende kabinetsperiode. Deze is vastgelegd in de notitie ‘Krachtig groen herstel van Nederland’. Over Vitaal Platteland staat hierin het volgende:

“De decentrale overheden creëren synergie tussen de verschillende opgaven, zodat ook in het landelijk gebied werk met werk wordt gemaakt, oplossingen elkaar versterken en slimme combinaties worden gemaakt. Waar noodzakelijke ontwikkelingen op gespannen voet staan met elkaar, nemen de decentrale overheden de verantwoordelijkheid om lastige keuzes te maken.’

Klik op de afbeelding om de notitie te downloaden.