‘Natuur- en landbouworganisaties en andere betrokkenen bij Vitaal Platteland kunnen een belangrijke rol spelen bij de Nationale Bijenstrategie’, zegt Esther Rotteveel (LNV). Samen met Nicky Kruizinga (RVO) is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van deze strategie, en roept ze zoveel mogelijk belanghebbenden op aan te haken.

De Nationale Bijenstrategie (PDF) is een initiatief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat samen met meer dan 80 partners werkt aan het behouden en bevorderen van bestuivers. De partners zijn – naast wetenschappers en bedrijven die initiatieven uitvoeren – voor een groot gedeelte dezelfde partijen als degenen die participeren in Vitaal Platteland: overheden, terrein beherende organisaties en natuur- en landbouworganisaties.

Deltaplan biodiversiteitsherstel
Het uiteindelijke doel van de strategie is het bevorderen en behouden van de (wilde) bij. Deze doelstelling overlapt met die van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, want herstel van biodiversiteit is essentieel om het doel van de Nationale Bijenstrategie te halen: de initiatieven van de partners moeten ervoor zorgen dat in 2030 het aantal bijensoorten minimaal gelijk blijft en bij voorkeur is toegenomen.

Het initiatief ligt in eerste instantie bij het ministerie, maar de Nationale Bijenstrategie werkt bottom-up. Individuele burgers worden betrokken via partners zoals (lokale) overheden of andere partijen. Denk aan acties zoals Operatie Steenbreek, het NK-tegelwippen en – in agrarisch gebied – bijvoorbeeld het LTO-initiatief The place to Bee.

Om aan te sluiten bij de Nationale Bijenstrategie is geen startbedrag nodig. Esther: “Een initiatief waarmee je bijdraagt aan het doel van de strategie is voldoende. Alle grondbezitters in Nederland dragen verantwoordelijkheid om iets te doen voor de bestuivers en de biodiversiteit.” Daarom roepen Esther en Nicky ook betrokkenen bij Vitaal Platteland op aan te haken.

Meer informatie

Heeft jouw vereniging, stichting of organisatie interesse om partner van de Nationale Bijenstrategie te worden? Kijk hier op de kaart welke initiatieven er al zijn en waar je eventueel aan kunt haken. Of mail voor meer informatie gerust naar Esther Rotteveel en Nicky Kruizinga via nationalebijenstrategie@minlnv.nl.

Meer informatie over de problematiek is ook te vinden via www.kennisimpulsbestuivers.nl. Bovendien zijn er recent twee tools gelanceerd door WUR en Naturalis: de ‘Hulp voor Bestuivers’ en ‘Bloeibogen’.