Vitaal Platteland

24 maart 2021: oogst en overdracht IBP VP

We hebben zoveel mogelijk ervaringen, effecten en resultaten voortvloeiend uit 3,5 jaar IBP VP gebundeld. Die willen we ter afronding en overdracht 24 maart 2021 graag met je delen via de Oogst en overdrachtsbijeenkomst van het IBP VP. Deze volgt op de PBL-sessie Resultaten lerende evaluatie IBP VP.

De afgelopen 3,5 jaar is in 15 regio’s interbestuurlijk gewerkt aan het ontwikkelen en realiseren van gebiedsplannen. Wat is daarvan het resultaat? Wat blijkt succesvol en wat ook niet? Op 24 maart vinden twee bijeenkomsten plaats. Bedoeld als inspirerende stimulans voor alle bestuurders en professionals, die dagelijks via regionale gebiedsontwikkeling werken aan een vitaal platteland. We starten de dag met de Sessie resultaten lerende evaluatie IBP VP door PBL. Deze bijeenkomst borduurt voort op de presentatie van de resultaten van de lerende evaluatie, die het PBL heeft uitgevoerd binnen het IBP VP.

Wat zijn werkzame ingrediënten?
Vervolgens verkennen we tijdens de tijdens de Oogst en overdrachtsbijeenkomst IBP VP onder leiding van moderator Ruben Maes wat de afgelopen 3,5 jaar hebben opgeleverd. Wat is daarvan bruikbaar voor het vervolg? Wat zijn de ‘werkzame ingrediënten’ van het IBP VP? Aan bod komen de belangrijkste inzichten en ervaringen die behulpzaam kunnen zijn. Met bijdragen van professionals uit verschillende regio’s. Een bijeenkomst om van en met elkaar te leren. Nadere informatie over het programma volgt.

Je bent van harte uitgenodigd om (een van) deze bijeenkomsten -kosteloos en online- bij te wonen.
Meld je hieronder alvast aan!

10.30 – 11.45 uur
Sessie resultaten lerende evaluatie IBP VP door PBL
Meer informatie en aanmelden >

12.30 – 14.00 uur
Oogst en overdrachtsbijeenkomst IBP VP
Direct aanmelden