Vitaal Platteland

Café Vitaal Platteland – thema: het Nationaal Programma Landelijk Gebied

Dit online café staat in het teken van de ontwikkeling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Er wordt momenteel gewerkt aan een Plan van Aanpak en een Startnotitie.

Doel

  • Informeren over de ontwikkeling van het NPLG en hoe dat eruit kan komen te zien;
  • Bespreken wat dat betekent voor gebieden en gelegenheid te geven voor reactie;
  • Gesprek over de verdere ontwikkeling en uitwerking van NPLG.

Ongeveer een week van tevoren verschijnt een meer uitgewerkt programma en nadere informatie. Je kunt je hier vast aanmelden. Hopelijk tot ziens op maandag 21 maart!

Dit café is bedoeld voor:

NOVI – gebieden, IBP VP gebieden, pioniersgebieden, overige gebieden en andere betrokkenen bij gebiedsgerichte aanpakken en programma’s in het landelijk gebied.