Vitaal Platteland

Café Vitaal Platteland

We zien allemaal dat er veel ontwikkelingen afkomen op het landelijk gebied. Recent zijn twee rapporten verschenen die hier richting aan geven, namelijk het advies van de commissie Harbers ‘Kiezen en delen en ‘Van woorden naar daden’ over de governance van de ruimtelijke ordening. Beide rapporten zullen tijdens deze bijeenkomst worden toegelicht. We gaan vervolgens met elkaar in gesprek over de aanbevelingen. Wat betekenen deze voor onze gebieden? En wat zouden de inzichten kunnen betekenen voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)? Ook praten we elkaar natuurlijk bij over actualiteiten in de gebieden.

Naast IBP VP-gebieden zijn ook de pioniersgebieden voor het NPLG uitgenodigd en de relevante NOVI gebieden.

Bekijk hier het gehele programma van dit Café Vitaal Platteland (PDF).

Aanmelden kan ook direct via deze link.