Vitaal Platteland

Seminar lerende evaluatie PBL

Aansluitend aan de IBP VP-werkplaats, vindt 4 februari het PBL-seminar Handelingsperspectieven plaats. Naast de 1e conclusies van het traject lerend evalueren, staan de ideeën uit de IBP VP-gebieden over mogelijke handelingsperspectieven centraal. Daar is de inbreng vanuit alle 15 IBP VP-gebieden hard bij nodig. Daarom roept PBL je op: meld je aan via onderstaande link en denk mee! De resultaten gaan mee in het eindrapport over de lerende evaluatie, dat 24 maart gepresenteerd wordt.

De centrale vraag tijdens dit seminar luidt: Welke handelingsperspectieven zijn er voor Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen om (gezamenlijk en elk afzonderlijk) op te pakken op basis van de concept conclusies van de lerende evaluatie? Wat kan wie doen? Hoe gaan we zonder ‘buitenboordmotor’ op de zeilen door naar een vitaal platteland?