Vitaal Platteland

IBP VP Café 26 november – Bidbook bodem & mest Twente: opmaat naar samenwerking tussen regio en rijk

Twente werkt in verschillende projecten aan mest. Zo is in de Proeftuin Mest het doel kunstmest te vervangen door digestaat of andere vormen, en de eigen kringloop van boeren te sluiten. Dit is nog niet altijd mogelijk binnen huidige wet- en regelgeving. Twente is daarom op zoek naar experimenteerruimte.

Doel Bidbook
De zoektocht naar experimenteerruimte was ook onderwerp op de Werkplaats Vitaal Platteland van 18 juni 2020, waar Twente optrad als gastheer. Naar aanleiding daarvan is Twente gestart met de ontwikkeling van een Bidbook bodem & mest. Doel is allereerst uitleg en onderbouwing te geven over de gewenste ruimte in wet- en regelgeving en wat dit kan opleveren, en vooral ook om daar vervolgens over in gesprek te gaan tussen de verschillende overheden. Eén van de plannen is bijvoorbeeld dat een delegatie van het ministerie van LNV hierover langs komt in Twente. Dat is vanwege corona even uitgesteld.

Hoe kunnen we op basis van dit voorbeeld samen optrekken?
In dit IBP VP Café vertelt Martin Verbeek van Mineral Valley Twente over het bidbook. Daarna volgt een open gesprek waarin we andere gebieden en overheden oproepen om inhoudelijk te reageren en te verkennen hoe we hier eventueel samen in kunnen optrekken.

Aanmelden kan direct via het formulier hieronder:

powered by Typeform