Vitaal Platteland

IBP VP Café: samenwerken als overheden met agrariërs

In meerdere digitale ontmoetingen kwam het ter sprake: hoe betrek je als overheden agrariërs in je IBP VP-project en hoe start je en houd je een constructieve samenwerking? Veel van de overheidspartijen in IBP-VP gebieden merken dat er (momenteel) veel pittige onderwerpen op de agrarische sector afkomen, zoals stikstof, veenbodemdaling, droogte. Wat voor effect heeft dat op de samenwerking in het IBP-VP?

Ook heb je vragen zoals: Hoe voer ik het gesprek aan de keukentafel? Hoe richt ik het gebiedsproces in? Hoe verbind ik en communiceer ik over alle verschillende programma’s en trajecten die op het platteland afkomen? In sommige IBP-VP gebieden leeft deze vraag op een geheel andere manier, omdat het initiatief daar juist vanuit of met de agrarische sector tot stand is gekomen.

In het IBP VP-café op dinsdag 7 juli staan deze vragen centraal. Op een laagdrempelige manier gaan we met elkaar in gesprek, delen we onze vragen en dilemma’s, maar ook geleerde inzichten en lessen. Geen vastomlijnd programma, maar een open gesprek waarin ieders vragen en ervaringen rond dit thema centraal staan. En je hoort van andere gebieden hoe zij dit aanpakken.

powered by Typeform