Vitaal Platteland

Laatste Werkplaats IBP Vitaal Platteland

De laatste IBP VP Werkplaats wordt een bijzondere. Terwijl men in de gebieden eigenlijk pas nét met de uitvoering start, loopt het landelijke programma IBP VP af in april 2021. Nog éénmaal leren we in de Werkplaats over de projecten, wisselen we ervaringen uit, én… reflecteren we met een aantal inspirerende externe sprekers. Aansluitend op de Werkplaats vindt tevens het Eindseminar van PBL plaats (zie bericht elders op deze site).

Handelingsperspectieven in het trappenhuis

“Het interbestuurlijk samenwerken vindt vooral plaats búiten onze organisaties en afdelingen”, zo concludeerde Hans Mommaas, directeur PBL, tijdens de bestuurlijke Werkplaats Vitaal Platteland op 11 september 2019. Hij gebruikte als metafoor het trappenhuis van Escher. “Juist in het trappenhuis, tússen de verdiepingen en afdelingen, daar vindt de ontmoeting en samenwerking plaats voor het vitaal platteland.” Dat vraagt echter nogal wat. Hoe organiseren we daar de samenwerking en wat levert dat op aan resultaten en dilemma’s?

Bekijk hier het gehele programma, of geef je direct op via onderstaand aanmeld button.