Vitaal Platteland

Nationaal congres bodemdaling

Op 21 november organiseert het Platform Slappe Bodem een complete dag over de aanpak van bodemdaling in Nederland. Het Platform presenteert onder meer haar nieuwe strategische agenda voor de komende vier jaar. Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling houdt presentaties over zaken zoals natte teelten, onderwaterdrainage, innovatieve ophoogtechnieken, governance en geodata. Daarnaast is er ruimte voor inspirerende praktijkcases uit het netwerk. Op de kennismarkt kunnen deelnemers interessante initiatieven en marktpartijen leren kennen.

Lees meer op de website van Platform Slappe Bodem.