Vitaal Platteland

Netwerkbijeenkomst Programma Natuur

Deelnemers worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen binnen en rondom het Programma Natuur. Ook worden ervaringen en inzichten gedeeld vanuit de uitvoering en kijken we naar de verdere opgaven die we op moeten pakken.

Dit is een lerende samenwerking. De deelnemers gaan in een aantal deelsessies aan de slag met een verschillende prangende inhoudelijke vraagstukken. Hoe breng je die een stap verder? En wat is daarvoor nodig?

Ook wordt stilgestaan bij het organiseren van het lerend samenwerken in de 1e fase en de aanloop naar de 2e fase van het Programma Natuur.
Tot slot wordt met elkaar de agenda van het platform van de lerende samenwerking bekrachtigd, voortbouwend op de vraagstukken die al eerder geïnventariseerd zijn.

Aanmelden kan via deze link.

Via een vragenlijst in de Nieuwsbrief Programma Natuur worden onderwerpen, thema’s en vragen geïnventariseerd die spelen in de uitvoering en samenwerking binnen het Programma Natuur. Deze nieuwsbrief voortaan rechtstreeks in je mailbox ontvangen? Meld je dan hier aan voor de netwerklijst.