Vitaal Platteland

Online werksessie veenweidegebieden

Weten wat er in andere IBP Vitaal Platteland gebieden gebeurt en daarvan leren? Neem dan de komende weken deel aan onze online werksessies. Op 6 mei a.s. vindt er een sessie plaats voor de veenweidegebieden.

Per online werksessie clusteren we gebieden die je onderling het meest kunt vergelijken. In deze digitale mini-werkplaatsen staan telkens vier gebieden centraal. Betrokkenen uit andere IBP-gebieden kunnen desgewenst meeluisteren. Uiteindelijk komen alle gebieden zo aan bod. Alle IBP-gebieden kunnen op deze manier dus erg makkelijk een kijkje nemen bij elkaar in de keuken!

Programma 6 mei

Op woensdag 6 mei is een sessie gepland voor de veenweidegebieden, dit keer van 14.30 tot 16.00 uur.

De gespreksagenda bestaat uit:

  • presentaties (5 min) door elk gebied over de inhoudelijke plannen en voortgang, successen en uitdagingen;
  • vraag en antwoord;
  • met focus op de vraag ‘wat zijn de grootste uitdagingen en hoe kunnen we daarin samen optrekken?’

Vooraf ontvangt u informatie over de projecten.

Van de genoemde vier gebieden nemen per gebied telkens twee mensen actief deel aan het gesprek, dus acht in totaal. Overige mensen uit die gebieden en eventuele betrokkenen uit andere gebieden kunnen meeluisteren. Wanneer u dit wenst, dient u zich eveneens aan te melden.

Aanmelden of vragen
Meepraten of meeluisteren aan een van de genoemde sessies? Meld u dan hier aan via het online aanmeldformulier. Vragen? Neem dan contact op met Tamara Franken, tfranken@ipo.nl. Na aanmelding ontvangt u meer informatie en instructies over de digitale werkwijze. De komende tijd volgen er nog meer vergelijkbare online ontmoetingen, voor de andere gebieden.