Vitaal Platteland

Praktijkfestival ‘De Omgevingswet in zicht’

Op maandagmiddag 18 november 2019 in Amersfoort vindt het Praktijkfestival plaats met aansluitend de Bestuurdersbijeenkomst. Het thema van de dag is: ‘De Omgevingswet in zicht; waar bestuur en praktijk elkaar ontmoeten en inspireren’.

Bestuurders, medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk, initiatiefnemers en professionals op het gebied van de fysieke leefomgeving staan stil bij randvoorwaarden voor een succesvolle inwerkingtreding van de Omgevingswet. Wat moet er nog gebeuren? Ook gaan de aanwezigen op zoek naar lessen, knelpunten en inspiratie van een groot aantal projecten. Met speciale aandacht voor de thema’s wonen en bouwen, klimaat en duurzaamheid, natuur en landbouw, duurzame economische ontwikkeling, regionale samenwerking, participatie en digitale dienstverlening.

Lees meer op de website over de Omgevingswet.