Vitaal Platteland

SAVE THE DATE – Conclusies van drie jaar onderzoek naar ‘Regio Deals voor brede welvaart’

PBL organiseert donderdag 10 maart 2022 een bijzondere online What Works School. Die dag wordt uitgebreid stilgestaan bij wat we geleerd hebben over brede welvaart in de regio en hoe dit kan worden bevorderd via beleid.

De bijeenkomst vormt de afsluiting van het driejarige PBL-onderzoeksprogramma ‘Regio Deals voor brede welvaart’, dat het PBL uitvoert in het kader van de LNV Regio Portefeuille. Wij hopen dat u de datum van 10 maar alvast kan reserveren in uw agenda. De inschrijving voor de bijeenkomst zal begin 2022 opengaan.

Met de doorstart van de Regio Deals zoals aangekondigd in het net verschenen regeerakkoord 2021 en daarmee ook het op brede welvaart gericht regionaal beleid zijn deze inzichten van groot belang voor de beleidsvorming van Rijk en regio in de komende jaren. De dag is bedoeld voor beleidsmakers bij Rijk en regio, om nieuwe kennis op te doen, ervaringen te delen en geïnspireerd te raken over het werken aan het bevorderen van de brede welvaart op regionaal niveau. De bijeenkomst is gericht op het vertalen van de inzichten uit het onderzoeksprogramma naar handelingsperspectieven in de beleidspraktijk.

De volgende onderwerpen zijn voorzien:

  1. Het bepalen van een regionale beleidsopgave en het maken van keuzes vanuit een bredewelvaartsperspectief
  2. Het opzetten en uitvoeren van lerend en adaptief beleid gericht op brede welvaart in de regio
  3. Samenwerken van Rijk, regionale partijen en burgers aan regionale bredewelvaartsopgaven
  4. Lessen uit het buitenland

Een internationale topspreker zal vernieuwende wetenschappelijke inzichten presenteren over het omgaan met de belangen van individuele burgers bij beleid gericht op het versterken van brede welvaart. We bediscussiëren hoe dit een rol kan spelen in het betrekken van burgers bij het beleid aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Het wordt een intensief en gevarieerd online-programma in de vorm van een festival met keuzemogelijkheden voor verschillende lezingen, trainingen en interactieve discussies.  Tussendoor is er verluchtiging en cultuur zodat een volle dag online prima vol te houden is. Deelname aan de bijeenkomst zal gratis zijn maar er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Begin 2022 volgt nadere informatie over het programma en kunt u zich aanmelden. Voor nu: houd vast uw agenda dus vrij op 10 maart 2022 en geniet van de kerstvakantie!

Vragen of contact? Mark Thissen (Mark.Thissen@pbl.nl)

Informatie over het onderzoeksprogramma ‘Regio Deals voor brede welvaart’ vindt u hier.