Vitaal Platteland

sessie 2 maart: KPI’s en doelgerichte beloning

Welke KPI’s kun je bijvoorbeeld gebruiken bij samenwerkende vee- en akkerbouwbedrijven? Hoe kun je boeren ook langdurig steunen met beloningen? Dit soort vragen staat centraal tijdens de verdiepende IBP VP sessie ‘KPI’s en doelgerichte beloning.

In ons landelijk gebied werken we aan manieren om landbouwers te belonen voor de bijdrage die ze leveren aan ons ecosysteem, aan de klimaatdoelen, waterdoelen, bodemdoelen etc. Met zogenaamde kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) worden de prestaties gemeten van een bedrijf scoort op gebied van bijdrage aan maatschappelijke doelen. Van deze prestatie op bedrijfsniveau hangt de hoogte van de beloning af. Bedrijven worden in dit systeem aangesproken op hun ondernemerschap: het resultaat is wat telt en niet hoe ze dit resultaat bereiken.

Vragen uit de praktijk
In verschillende IBP VP gebieden wordt concreet aan KPI’s gewerkt, onder meer in Van Gogh Nationaal Park, de Zuidwestelijke Delta, het Westerkwartier en het Drents Plateau. In verschillende bijeenkomsten is daar inmiddels al een en ander over langs gekomen. In deze verdiepende sessie op 2 maart gaan we in samenwerking met Frank Verhoeven van Boerenverstand in op vragen die binnen de IBP VP gebieden leven. Welke KPI’s kun je bijvoorbeeld gebruiken bij samenwerkende vee- en akkerbouwbedrijven? Hoe kun je boeren ook langdurig steunen met beloningen? Hoe kun je KPI’s aanvullend inzetten naast de diverse marktontwikkelingen? Ook is de vraag: hoe kunnen we sterker samen optrekken en bijvoorbeeld de systematiek van KPI’s zoveel mogelijk synchroniseren?

Voor wie?

  • Voor gebieden en geïnteresseerden die met KPI’s aan de slag zijn of willen
  • Overige relevante spelers die actief bezig zijn met KPI’s in gebieden
  • Vertegenwoordigers van rijk, van relevante departementen en programma’s
  • IBP VP – netwerk

Deelname is gratis.
Schrijf je in via onderstaand inschrijfformulier (klik op start).