Vitaal Platteland

Werkplaatsbijeenkomst Vormgeven gebiedsproces met maatschappelijke partners

In het Friese Veenweidegebied gaan we aan de slag met allerlei vragen rondom de samenwerking met maatschappelijke partners. Hoe geef je ruimte aan het gebied én houd je de overheidsdoelen goed in beeld? Hoe ga je om met het snelheidsverschil tussen overheden en maatschappelijke partners? Hoe kunnen we als overheid het beste aansluiten bij lokale initiatieven? En hoe ga je om met tegengestelde belangen? Precieze datum en locatie volgen!