Vitaal Platteland

Online werkplaats op 18 juni over Twente, mest en kringlooplandbouw

Op 18 juni ben je van harte welkom bij de volgende IBP VP-werkplaats. Normaal gesproken zouden we deze werkplaats houden in Twente. Vanwege de Corona-maatregelen is deze werkplaats nu online, met nog altijd Twente als gastheergebied.

Toekomstbestendige landbouw in Twente
De samenwerkende partijen in Twente werken aan een toekomstbestendige landbouw in een mooi landelijk gebied. Zij doen dat in gebiedsgerichte en Twente-brede projecten. Over onder meer kringlooplandbouw, Mineral Valley Twente en gebiedsprocessen voor klimaat robuuste watersystemen. Ondersteund door de EO Weijers prijsvraag werken de partijen aan gezamenlijke toekomstvisie voor de landbouw in Twente. Zo dragen de samenwerkingspartners bij aan maatschappelijke initiatieven van ondernemers en bewoners. Tijdens de online Werkplaats op donderdag 18 juni biedt Twente je een inkijkje in deze projecten en praten we over de ervaringen in de verschillende gebieden.

Eerste reflecties Planbureau voor de Leefomgeving

Voorjaar 2021 rondt het landelijke programma IBP VP af. In de gebieden zullen de projecten en de onderlinge samenwerking doorlopen, of misschien zelfs net zijn gestart.

Hoe is de voortgang? Liggen we op koers? Op 18 juni leren we onder andere van de eerste tussenreflecties van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)! Als eerste tussenrapportage ontwikkelde PBL een evaluatiekader en een discussiedocument met reflecties over de voortgang op dit moment. Voorafgaand aan de bijeenkomst worden deze documenten met je gedeeld. In hoeverre herken je de inzichten en op welke manier kunnen we ons werk in de praktijk nog verder versterken?

 

Programma

 

9.30          Online inloop

10.00       Gezamenlijke aftrap

10.15       Inhoudelijke sessies ronde 1, keuze uit 3 sessies

Proeftuin Mest Twente
Binnen het IBP-VP project Twente is een experiment gestart door 6 boeren en onder andere Mineral Valley Twente. In een proeftuin werken zij samen aan mogelijke vervanging van kunstmest door digestaat of andere vormen van mest. Het doel van de ondernemers is kunstmest te vervangen en de eigen kringloop te sluiten. De initiatiefnemers zijn samen met onder meer bezig aan te tonen dat digestaat goed is voor de bodem. De workshop start met een film over het project. Vervolgens vertelt onder meer Martin Verbeek van Mineral Valley Twente over de ervaringen en voeren we gesprek aan de hand van uw vragen. Ziet u ook kansen voor deze ontwikkeling? En is deze weg een begaanbare weg voor wet- en regelgeving?

Ontwerpende aanpak
Het EO Weijers project is een ontwerpproces waarin verschillende Twentse partijen samen een toekomstvisie voor de landbouw in Twente ontwikkelen. Ondersteund door ontwerpers en een ontwerpende aanpak zoeken zij samen naar de stip op de horizon. Het ontwikkelen van een gedeelde visie en gezamenlijke toekomstbeelden is een belangrijke stap naar meer integraliteit en samenwerking tussen verschillende partijen, projecten en beleidsterreinen. In deze webinar vertelt Bart Beukema, provincie Overijssel, over de aanpak en inzichten tot op heden en geeft antwoord op uw vragen. En jij? Hoe zijn uw ervaringen? Hoe werk jij in jouw gebieden aan gezamenlijke toekomstbeelden en visie? Wat zijn aanpakken die werken?

Gebiedsontwikkeling Ottershagen, een spannende uitdaging
Na jarenlang ‘de koppen tegen elkaar’ staan de belangrijkste grondeigenaren in het gebied Ottershagen in Noordoost Twente nu schouder aan schouder om de ontwikkeling van het gebied tot een succes te maken. Onder andere door de klimaatverandering staan de partijen voor de grote opgave om het watersysteem af te stemmen op de toekomst. Dit proces kan en moet verder geholpen worden door de tijdelijke inzet van professionele verbinders met uitvoeringskracht die de positieve energie die nu in het gebied zit weet om te zetten in een gebiedsplan en realisatie, waardoor landbouw, natuur en waterdoelen in het gebied gerealiseerd kunnen worden. In de sessie hoor je over het proces en voeren we gesprek over de vraag hoe we deze urgente klimaatopgave kunnen aanpakken in samenhang met de andere opgaven in het ruimtelijk domein.

Pauze, klaarmaken eigen lunch

12.00        Gezamenlijke online lunch
Terwijl jij op jouw eigen werkplek een broodje eet, nemen we je mee naar Twente:

IBP in Twente: over de samenwerking en actuele vraagstukken

We nemen je via film mee naar het gebied Twente. We praten er vervolgens op door met coördinator Rolf Oldejans (gemeente Enschede), wethouder Martha van Abbema (gemeente Twenterand), dagelijks bestuurslid Wim Stegeman (Waterschap Vechtstromen) en wethouder Erik Volmerink (gemeente Tubbergen). Hoe verloopt de samenwerking? Actuele ontwikkelingen? We staan onder meer stil bij de extreme droogte die dit jaar opnieuw een grote invloed heeft op het platteland en de landbouw in het bijzonder.

Inzichten lerende evaluatie PBL
Vooruitlopend op de sessie in ronde 2 bespreken we de belangrijkste conclusies uit de Lerende Evaluatie.

13.00       Pauze, naar de sessies

13.30       Inhoudelijke sessies ronde 2

Met in ieder geval de volgende sessies:

Kringlooplandbouw
In deze sessie maken werken we aan gedeelde beelden over kringlooplandbouw. Van een ‘papieren idee’ willen we er namelijk werkelijkheid van maken.

Duurzaam Initiatief Markelo Noord is één van de deelprojecten van het IBP-VP Twente. Dit initiatief is gestart door enkele boeren in Markelo Noord die aan de slag zijn met het invullen van kringlooplandbouw. In deze online sessie ontmoet je onder andere boer Harry Veltkamp. Via film tonen we u de stappen die hij op zijn bedrijf zet. Zijn vraag is: “ben ik op deze manier op de goede weg?”. Expert kringlooplandbouw Frank Verhoeven (Boerenverstand) reflecteert hierop. Hij vertelt wat – in zijn visie – kringlooplandbouw is en wat dit vraagt van verschillende partijen. Vervolgens stel je live je vragen en wisselen we uit. Wat verstaan we onder kringlooplandbouw? Wanneer zijn we als gebied goed bezig?

Lerende Evaluatie
Hiddo Huitzing (PBL) geeft uitleg over de conclusies uit de Lerende Evaluatie tot nu toe. Deelnemers hebben vooraf de rapportages kunnen lezen. Herken je de inzichten ook in jouw eigen gebied? Hoe vergaat het ons nu eigenlijk, dat anders werken? En wat zouden we de komende tijd vooral met elkaar willen bereiken? Een presentatie en discussie over de koers waarop we varen.

15.00       Pauze, drankje pakken

15.15       IBP VP Café

Een laagdrempelige afsluiting van deze dag. Met onze eigen borrel bij de hand reflecteren we op deze dag. Wat is je het meest bijgebleven?

We kijken vooral vooruit. Als het IBP VP programma medio 2021 afloopt, wat wil je dan hebben bereikt? En vooral: wat wilt u in handen hebben? We bereiden ons alvast voorzichtig voor op de laatste fase van het programma en het delen van resultaten op bruikbare wijze. Graag leggen we een aantal ideeën aan je voor.

15.45       Einde

Aanmelden
Meedoen? Meld u dan nu direct aan (klik hier).
Tijden: van ca 9.30 tot ca 16.00 uur (met daarbinnen verschillende programmaonderdelen).

*Samenwerkende partijen Twente