Vitaal Platteland

Online werkplaats op 18 juni met gastheer Twente

Op 18 juni bent u van harte welkom bij de volgende IBP VP-werkplaats. Dat doen we online, interactief en vernieuwend met Twente als gastheergebied.

De samenwerkende partijen* in Twente werken aan een toekomstbestendige landbouw in een mooi landelijk gebied. Zij doen dat in gebiedsgerichte en Twente-brede projecten over onder meer kringlooplandbouw, Mineral Valley Twente en gebiedsprocessen voor onder andere klimaatrobuuste watersystemen. Ondersteund door de EO Weijers prijsvraag werken de partijen onder meer aan gezamenlijke toekomstvisie voor de landbouw in Twente. Zo dragen de samenwerkingspartners bij aan maatschappelijke initiatieven van ondernemers en bewoners.

Tijdens de online Werkplaats op donderdag 18 juni leert u over deze en andere projecten in Twente. Tevens kunt u uw kennis verdiepen met de eerste tussenreflecties van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).  Via de werkgroep Lerend Evalueren dragen de onderzoekers bij aan de doelen van IBP VP. Zoals u gewend bent van de live Werkplaatsen is er ook online ruimte voor intervisie en uitwisseling tussen gebieden onderling.

De werkplaats bestaat uit gezamenlijke programmaonderdelen en een online keuzemenu met inhoudelijke sessies. Daarin gaat het over deelonderwerpen zoals de proeftuin mest in Mineral Valley Twente, kringlooplandbouw, gebiedsgerichte aanpak en de Lerende Evaluatie. Het programma voor deze online werkplaats volgt later.

Aanmelden
Meedoen? Meld u dan nu alvast online aan (klik hier).
Tijden: van ca 9.30 tot ca 16.00 uur (met daarbinnen verschillende programmaonderdelen).

*Samenwerkende partijen Twente