Vitaal Platteland

Werkplaats 9 december: ‘Fundamenteel anders werken in het landelijk gebied’

Donderdagmiddag 9 december is de allerlaatste werkplaats onder de vlag van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP). Het netwerk houdt in de huidige vorm op te bestaan. Op 9 december staan we daar op feestelijke wijze bij stil. Dat hadden we het liefst live gedaan. Dat is echter momenteel onverstandig, dus zien we je graag (weer) online!

Klik hier om aan te melden via Typeform.

De bijeenkomst is een afsluiting, maar niet onze laatste ontmoeting! We maken een doorstart. Vanaf 2022 zal het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) het netwerk overnemen en door-ontwikkelen naar een nieuw jasje. Interbestuurlijk en gebiedsgericht werken aan een vitaal platteland gaat namelijk onverminderd door.

Fundamenteel anders werken in het landelijk gebied

De afgelopen maanden hebben we met velen van jullie gezocht welke werkwijzen en ervaringen uit het IBP VP we voor de toekomst willen vasthouden. Jullie roepen massaal op:

“Gezien de complexiteit aan opgaven hebben we elkaar meer dan ooit nodig!
Gebiedsgericht werken is daarvoor de enige weg.
Dat moet interbestuurlijk, dus gezamenlijk met vier overheden en de vele maatschappelijke partners.
Dat vraagt fundamenteel anders werken in het landelijk gebied.”

We staan dus voor een systeemverandering. Na een periode van pionieren en experimenteren, willen we het gebiedsgericht en interbestuurlijk werken verder brengen in gebieden, en vooral ook agenderen en inbedden in eigen organisaties, het NPLG en andere relevante organisaties en programma’s. Op 9 december bieden we daarover onze voorstellen voor verandering aan! Aan onszelf, aan onze bestuurders, opdrachtgevers, overige deelnemers. En, aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Programma

Vanaf 12.30 online inloop

13.00       Welkom door Suzan Klein Gebbink, Werkplaats Vitaal Platteland

13.10       Gebiedsgericht en interbestuurlijk, fundamenteel anders – aanbieding advies borgingsfase

Ludieke aanbieding van het advies van de werkgroep borging en de gebieden aan de opdrachtgevers van de borgingsfase van het IBP VP. Met Rob Uijterlinden (Unie van Waterschappen (UvW)), Wim Brenkman (Interprovinciaal overleg (IPO)), Evelien Babbé (Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Sander Band (ministerie van LNV).

13.40     Samen optrekken op het platteland – door Jannemarie de Jonge Rijksadviseur voor het Landschap

Gebiedsgericht samenwerken is cruciaal om de opgaven op het platteland het hoofd te bieden. De opgaven stapelen zich op. Een hele kluif!

Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de Leefomgeving, schetst haar visie en toekomstperspectief. Hoe hangen de opgaven samen? En hoe pak je deze als overheden en andere organisaties slim op? Wat vraagt dat van ons allemaal?

14.10     Pauze

14.25     Doorbreken van patronen

Het advies luidt onder meer: “Door (gebieds)doelen bij elkaar te brengen en centraal te stellen, synergie als gezamenlijke opgave te zien, ontwerpend te werken aan kansrijke oplossingen en netwerken als werkvorm in te zetten, ontstaan de mogelijkheden en ruimte om in en met gebieden resultaten te boeken”.

Dat lukt niet met onze huidige instrumenten en met de manier waarop we onszelf nu hebben georganiseerd.

Hoe doorbreken we vaste patronen en vullen we onze instrumentenkoffer opnieuw?

Intermezzo met prikkelende suggesties.

14.40     Nationaal Programma Landelijk Gebied

  • Aanbieding van de adviezen aan programmamanager NPLG, Olga van Kalles
  • Sneak preview – hoofdlijnen van de beoogde programma-aanpak, die momenteel volop in ontwikkeling is

14.55     Netwerken, een vak (apart)!

We leren opnieuw samenwerken. De veelheid aan opgaven, organisaties, structuren, uitdagingen, belangen en trots, het vraagt iets van ons. We werken meer in netwerken, vaker buiten onze eigen organisaties en blijven proberen, leren en weer opnieuw experimenteren. Wat zijn de valkuilen waar we tóch weer telkens intrappen?

Met een expert op het gebied van samenwerking en network building ervaren we die valkuilen en krijgen we een spiegel voor. Wat leert hij ons aan de vooravond van deze nieuwe fase?

15.25       Afsluiting, dankwoord en doorkijk

15.30     Online napraat (optioneel)

Klik hier om aan te melden via Typeform.