De Tweede Kamer ontving deze maand de 1e editie van ‘De krant van het platteland’. Een initiatief van P10, een samenwerkingsverband van 22 grote plattelandsgemeenten in ons land. P10 roept de politiek op om samen een concrete Agenda Platteland op stellen en structureel middelen vrij te maken.

Structureel middelen vrijmaken
Ellen van Selm, burgemeester van de Twentse gemeente Opsterland en een van de ambassadeurs van IBP Vitaal Platteland (klik hier voor haar bijdrage aan onze rubriek ‘Het Hoge woord is aan…’, is voorzitter van P10. In een begeleidend persbericht bij de krant zegt zij het volgende: ‘In de Agenda Platteland maken we concreet wat we willen en kunnen realiseren voor Nederland en hoeveel investeringen dat vraagt. Onze visie is dat er sterke regio’s nodig zijn met een vitaal platteland waarvoor structureel middelen moeten worden vrijgemaakt. In de Krant van het Platteland nodigen we de leden van de Tweede Kamer uit om de handschoen op te pakken.’ Het streven van P10 is om de Agenda Platteland in februari 2021 gereed te hebben.

Meer over het waarom van de Agenda Platteland kun je beluisteren via youtube. Paul Depla (voorzitter G40 stedennetwerk) Jos Vranken (managing director NBTC Holland Marketing) Erik Jan van Kempen (programma-directeur-generaal Omgevingswet ministerie BZK) Leonard Geluk (algemeen directeur VNG) vertellen in het volgende filmpje samen met Ellen van Selm waarom een Agenda Platteland nodig is:

Hoe kun je meedoen?
De pleitnota voor de Agenda Platteland waar de P10 aan werkt, wordt ondersteund door grote partners van de P10, zoals de VNG, de G40, het ministerie van BZK en NBTC Holland Marketing. De eerste editie van De krant voor het platteland kun je downloaden via de P10 website. Daar vind je ook meer informatie over hoe jouw gemeente eventueel lid kan worden van P10.