‘De bodemdaling in de veengebieden leidt tot grote waterproblemen: te veel water of juist te droog, of bovenkomende zoute kwel. Maar er speelt veel meer’, zo vertelt Johan Osinga in een interview met Overheidvannu.nl. Hij is sinds september 2018 directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en een van de ambassadeurs van IBP Vitaal Platteland.Overheid van Nu volgt Johan Osinga de komende tijd in zijn werk rondom bodemdaling in veengebieden in relatie tot de landbouw. De bodem van een groot deel van Nederland, waaronder de Randstad en de Noordelijke provincies, bestaat voornamelijk uit slappe klei- en veenlagen. De bodem daalt op sommige plaatsen zelfs sneller dan de zeespiegel stijgt. De gevolgen van bodemdaling zijn groot voor landbouw, natuur, gebouwen en infrastructuur. De schade varieert van verzakkingen tot verlies van landbouwgronden. Het Planbureau voor de Leefomgeving schat de maatschappelijke kosten van bodemdaling tot 2050 voor heel Nederland op €22 miljard.

Lees het hele interview met Osinga op Overheidvannu.nl.