‘IBP Vitaal Platteland is een parel die we moeten koesteren’

“Eén van de lessen: Je hebt in het gebied ‘eigenaarschap’ nodig om opgaven aan te pakken. Als er alleen van bovenaf bepaald wordt wat de doelen zijn, en de mensen in het gebied delen dit niet, dan kom je met je aanpak nergens”, aldus Albert Vermuë (VNG), als hij desgevraagd reflecteert op bijna 3,5 jaar integraal besturen.

Albert was in 2018 als directeur van Unie van Waterschappen één van de opdrachtgevers -en daarmee ambassadeurs – van IBP Vitaal Platteland. Sinds oktober 2019 zet hij die ambassadeursrol voort bij de VNG, waar hij nu Beleidsdirecteur Leefomgeving is.

Mijn eigen rol en bijdrage aan het realiseren van (interbestuurlijke) regionale ambities is klip en klaar
Mijn eigen rol vertaal ik liever naar de rol van de VNG. Die is helder, maar bescheiden van omvang. Dat komt door de unieke opzet en werkwijze van Vitaal Platteland. Bij andere projecten wordt heel vaak nog op Rijksniveau een doel bepaald, gekoppeld aan een of meer landelijke standpunten, plus bijdragen per sector. In dit opzicht zie ik Vitaal Platteland echt als een parel. Omdat daar de insteek is om het juist andersom te doen: wat zijn volgens de regionale bestuurders en bewoners nou de echte grote opgaves in hun gebied? En welke oplossingen zien ze? De kern van dit programma is dat het uit de regio’s zelf moet komen. Gemeenten moeten het vooral zelf doen, en de VNG ondersteunt hen daarbij, door te enthousiasmeren en stimuleren.

Dat interbestuurlijk samenwerken was leuk, maar doe maar weer gewoon.
Niet mee eens. Dit kabinet heeft een nieuwe impuls gegeven aan interbestuurlijk werken, waardoor dit mijns inziens de afgelopen jaren echt wel veel meer gemeengoed geworden is. Vroeger was het adagium ‘je gaat erover of niet’. Dat is mooi gezegd, maar dankzij het stimuleren en nader uitdiepen van interbestuurlijk werken worden we ons er steeds meer van bewust dat we het niet alleen kunnen.

De grote maatschappelijke opgaven die we komende jaren moeten tackelen zijn niet ‘verkaveld’ tot één bestuurslaag. Dus is samenwerking heel hard nodig. Of dat nou tussen de decentrale overheden en het Rijk is, tussen decentrale overheden onderling of met vier partijen in specifieke projecten. Interbestuurlijk werken is geen ‘hobby’ of een ‘speeltje’ van het Rijk, maar pure noodzaak om tot effectieve oplossingen te komen!

Straal als plattelandsgebied zelfvertrouwen uit
Ik denk dat het heel belangrijk is dat het platteland zelfvertrouwen uitstraalt. Uit een vrij recente ‘monitor brede welvaart’ van het CBS blijkt dat die brede welvaart in heel veel plattelandsregio’s veel hoger is dan in de rest van het land. Wees daar trots op zou ik tegen alle gemeenten en andere betrokken partijen in IBP VP willen zeggen. Straal uit dat je ideeën hebt, neem het initiatief, want dat is toch de beste garantie dat een programma datgene oplevert wat jij voor ogen hebt.

Albert Vermuë wil het stokje doorgeven aan Denis Steijaert, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen.