‘Ik vergader niet om het vergaderen’, zegt Esther Rommel, gedeputeerde van Noord-Holland. Hoe kijkt zij aan tegen het IBP VP-proces en hoe ziet ze haar eigen rol?

Mijn eigen rol en bijdrage aan het realiseren van (interbestuurlijke) regionale ambities is klip en klaar
Wat ik vooral wil bereiken door interbestuurlijk samen te werken is het vormgeven van concrete acties. Ik vergader niet om het vergaderen, maar ben altijd op zoek naar hoe de ideeën uitgewerkt kunnen worden in tastbare resultaten. Ik ga praktisch en pragmatisch te werk en filter uit bijdragen van de verschillende organisaties de concrete stappen om mee aan de slag te gaan. Het liefst ga ik direct aan de slag met het benoemen van projecten, een visie en plannen maken waarin zaken tastbaar worden.

Dat interbestuurlijk samenwerken was leuk, maar doe maar weer gewoon.
Samenwerken is meer dan vergaderen alleen. Je moet tot elkaar komen. Vaak kijken partijen naar de verschillen in hun standpunten, maar over het algemeen zijn hun overeenkomsten groter dan ze denken. Dát begeleiden vind ik ontzettend interessant en inspirerend. Het samenwerken levert meer op, dan wanneer we langs elkaar heen besluiten nemen.

Er is een tijd en een plaats om elkaar te spreken
Natuurlijk is het belangrijk om vooraf afgestemde overleggen te plannen zodat er een klap wordt gegeven op voorgenomen besluiten. Maar ik ben continu met allerlei partijen in overleg voor afstemming. Dat zijn organisaties, maar ook individuele ondernemers. Ik ben een toegankelijke en bereikbare bestuurder. Ik vind het belangrijk dat inwoners het gevoel krijg dat ik er voor hen ben. Mijn antwoord is niet altijd wat ze hopen te horen, maar door deze korte lijnen zorg ik over het algemeen wel voor begrip. En ik kan afwegingen uitleggen. Daarnaast krijg ik door dit contact ook informatie uit het veld die ik weer kan inzetten voor de bestuurlijke overleggen.

Esther wil het stokje doorgeven aan Frank de Wit, van de Noord-Hollandse agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken.