“Integraal samenwerken betekent goed luisteren en begrijpen, en dán pas discussiëren”, benadrukt Frank de Wit, voorzitter van de Noord-Hollandse agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken.

Mijn eigen rol en bijdrage aan het realiseren van (interbestuurlijke) regionale ambities is klip en klaar
Eens. Mijn rol als vertegenwoordiger van het agrarisch natuurcollectief is in dit programma duidelijk en tweeledig: als vertegenwoordiger van onze leden, de boeren in Laag Holland, zet ik me in voor een bevolkingsgroep die veruit het grootste deel van het platteland bezit en beheert in Laag Holland boven Amsterdam. Niet om stoer te doen, maar uit verantwoordelijkheidsbesef.

De tweede rol is een verbindende: wij verbinden als vereniging de belanghebbende organisaties en de beheerders van ons platteland. Wij voeren project uit en kennen dus als geen ander de belangen en uitdagingen om echt iets te realiseren in het gebied. IBP Vitaal Platteland zie ik als platform waarmee we deze verbinding kunnen laten groeien. Door de synergie van projecten kunnen we grotere, en gedragen stappen vooruitzetten.

Dat interbestuurlijk samenwerken was leuk, maar doe maar weer gewoon.
Een terechte stelling, want als je met veel partijen aan een mooi doel wilt werken, maar er tegelijkertijd veel belangen spelen, loop je het risico dat iedereen druk is met praten, en er van alles net niets gebeurt.

Ik geloof in werken vanuit realistische doelen. Daar leg je dan de belangen van de betrokken partijen overheen, en vervolgens kijk je vanuit een intrinsieke motivatie waar je samen op kunt trekken. Denk bijvoorbeeld aan walkanten. Veel boeren in ons gebied kampen met het afbrokkelen daarvan. Door die erosie wordt hun land kleiner, de sloot groter en moet er vaker gebaggerd worden. Daarnaast kijkt het Hoogheemraadschap naar verbetering van de waterkwaliteit en zoekt de provincie naar herstel van biodiversiteit.

Door met wilgentenen een kering in de walkant te zetten en daarachter gebiedseigen planten te zetten, ontstaat er een oplossing waarmee je drie klappen ineenslaat: je gaat erosie tegen, verbetert de waterkwaliteit en bevordert de biodiversiteit. Door dit met alle partijen zo op te pakken, is het financieel rond te zetten en door iedereen toe te passen. Zowel in agrarisch gebied, als in natuurgebieden en langs wegen.

Het IBP Vitaal Platteland is een mooi instrument voor dergelijke integrale oplossingen. We informeren elkaar, zoeken elkaar op. Door aan de voorkant de hobbels en kansen te bediscussiëren met diegenen die belang hebben, vind je de synergie en kun je versnellen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. We zijn een vereniging die praktisch handelt en projecten regisseert en uitvoert. Voor ons zijn dus haalbare en gedragen projecten belangrijk, die het gewenste resultaat geven in het gebied. Want dat is wat iedereen elke dag ervaart en waar iedereen mee te maken heeft.

IBP Vitaal Platteland kan het gat tussen partijen dichten
Er zijn heel veel organisaties en instanties die iets vinden en willen met het platteland. Als je niets organiseert bepaalt de grootste en de sterkste wat er gebeurt. Dit kan ertoe leiden dat we als samenleving na een paar jaar zeggen: Zo hebben we het niet gewild. Dat is zonde! Door bij elkaar te gaan zitten en vanuit je eigen verantwoordelijkheid naar elkaar te luisteren en te informeren, wordt duidelijk wat er wel en niet kan in een gebied.

Een heel belangrijke voorwaarde is dat je op een gelijkwaardige manier met elkaar overlegd en elkaars uitdagingen en zorgen kent en respecteert. Dit begint met goed luisteren, vragen stellen, begrijpen, én dan pas discussiëren. In een populistische en polariserende samenleving is dat een hele uitdaging: zie de boerenprotesten van het afgelopen jaar, de hakken in het zand tegen verandering. De uitdaging van IBP Vitaal Platteland is om de juiste modus te vinden om dat gat te dichten, want dat verdient ons platteland!

Frank de Wit wil het stokje doorgeven aan Lieke Sievers, burgemeester van Edam-Volendam.