“Laat ons boeren vooral lekker uitvoeren”

In de rubriek ‘Het hoge woord is aan …’, deze keer een reflectie van Henk-Jan Soede, voorzitter van agrarisch collectief Rijn Vecht en Venen, een man met wortels in de praktijk.

1. Mijn eigen rol en bijdrage aan het realiseren van (interbestuurlijke) regionale ambities is klip en klaar.

Mijn rol als bestuurder voor het agrarisch collectief is op zich helder. Als het gaat over het IBP Vitaal Platteland, dan sta ik daar wat verder vanaf. Hoewel we als coöperatie de laatste tijd wel meer in het interbestuurlijk overleg worden getrokken, door alle gebiedsprocessen rondom bodemdaling en stikstof. Ik probeer in dat interbestuurlijke proces vooral de boerenpraktijk in te brengen. Ik denk het liefst mee over vragen als ‘Wat werkt het beste en hoe breng je de boodschap het beste naar de boeren?’

2. Dat interbestuurlijk samenwerken was leuk, maar doe maar weer gewoon.

Daar zit ik best wel dubbel in. Aan de ene kant denk ik ‘ja’. Wees helder, maak keuzes en ga aan de slag. Het hele interbestuurlijke proces is zeer ambtelijk van opzet en toon. De stukken zijn ingewikkeld. Bovendien wordt er nogal omzichtig geformuleerd, om maar niemand voor het hoofd te stoten. Waarom? Ik denk vaak ‘Maak nou eens een keuze, hak die bestuurlijke knoop sneller door’. Misschien maken we dan een keer een fout, maar daar leer je weer van en dan doe je het vervolgens anders.

Tegelijkertijd relativeer ik ook, en denk ik ‘nee’. Het is op zich goed dat zoveel mogelijk partijen mogen meedenken en -doen in een interbestuurlijk proces. Dat laat zien dat we functioneren als democratie. Bovendien leert het verleden dat je doelen die je gezamenlijk stelt, soms wel moet aankleden met wetten en regels en harde afspraken. Om zeker ter weten dat een en ander correct wordt uitgevoerd.

3. Laat het de boeren zelf uitzoeken

De huidige werkwijze zit agrariërs op zijn zachtst gezegd in de praktijk ‘nogal eens in de weg’. Ik zou het liefst zien dat we als sector de opdracht krijgen ‘reduceer de bodemdaling en zorg in 10 jaar voor 50 procent reductie van de stikstofuitstoot. Hoe je vervolgens te werk gaat om dat doel te bereiken? Zoek dat maar lekker zelf uit!’

Tot slot: aan welke collegabestuurder zou je het stokje graag willen doorgeven?

Hanke Bruins Slot, gedeputeerde van de provincie Utrecht.

In de rubriek ‘Het hoge woord is aan … ‘ vragen we bestuurders om te reflecteren op hun rol in de interbestuurlijke aanpak van regionale opgaven.