“Ik hoop dat een nieuw kabinet samenwerkingsopgaven als IBP Vitaal Platteland verder kan en wil brengen”, zegt Henk Staghouwer, gedeputeerde in de provincie Groningen.

Henk Staghouwer is vanaf het begin nauw betrokken bij het IBP Vitaal Platteland-proces, met name bij twee projecten: in het Westerkwartier, en bij het project Vloed in het gebied Eems Dollard.

Mijn eigen rol en bijdrage aan het realiseren van (interbestuurlijke) regionale ambities is klip en klaar
Ik voel mij ‘slechts’ deelnemer. Ik vind dat je je als provincie ook zo moet opstellen. Je hoeft niet alles te regelen en reguleren. We zien integraal besturen als een gezamenlijke opgave en we zien dat ook het Rijk zich in het IBP Vitaal Platteland proces zo opstelt, dat is bijzonder en een compliment waard. Zeker als ik deze werkwijze vergelijk met andere dossiers waarin we als provincie ook stevig met het Rijk moeten optrekken. In veel gevallen wordt er nog steeds heel erg top down gekeken. Om interbestuurlijk werken tot een succes te kunnen maken, moet het initiatief echt bottom-up, vanuit het proces zelf komen.

Dat interbestuurlijk samenwerken was leuk, maar doe maar weer gewoon.
Niet mee eens. In de acht jaar dat ik gedeputeerde ben heb ik geleerd dat wil je in gebiedsprocessen resultaat bereiken, je je proces en plannen zo dient in te richten dat dit resultaat ieders verantwoordelijkheid wordt. Dat werkt alleen als je integraal en van onderaf te werk gaat. En bovendien moet je elkaar wat gunnen. Dat is ongelooflijk belangrijk!

Daarom ben ik bijvoorbeeld blij dat de wethouder van de gemeente Westerkwartier het project in dat gebied voorzit. De gemeente is daar de aanjagende partij. Dit betekende voor ons als provincie dat we moesten durven loslaten. Al in de initiatieffase. Dan schuurt het wel eens. Zo maakte ik mij afgelopen tijd zorgen over het contact met boeren in het Westerkwartier. De achterban had het lastig, hetgeen uiteraard samenhing met de discussie rondom de stikstofdepositie. Dan moeten er zaken op tafel, maar daardoor zijn de rijen nu wel weer gesloten. Dat is niet erg. Sterker nog: dat soort schuurpunten heb je mijns inziens zelfs hard nodig, op weg naar acceptatie van gebiedsplannen en resultaten.

Oproep aan nieuw kabinet: ‘Breng interbestuurlijk samenwerken alstublieft verder’
Ik ben benieuwd hoe een nieuw kabinet aankijkt tegen dit soort samenwerkingsopgaven. Ik denk dat het interessant om dit instrument ook in een volgende kabinetsperiode verder te brengen. Mede daarom zou ik de winstpunten van bestuurlijk samenwerken meer duiden. Daarom is mijn oproep aan betrokkenen: laat vooral zien wat IBP VP echt oplevert, zorg voor een interessant inkijkje!

Henk Staghouwer geeft het stokje door aan Henry Meijdam, burgemeester van Lelystad.