We kijken terug op een enerverend jaar voor het IBP Vitaal Platteland, en vooruit op 2020, het jaar waarin we nog meer het accent hopen te leggen op interbestuurlijke besluitvorming.

In 2019 is vooral is gewerkt aan het scherp(er) definiëren van de opgaven en het (verder) inrichten van projectstructuren en samenwerkingsverbanden.

Vanuit het landelijke programmateam is gewerkt aan een structuur om de regio’s zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun interbestuurlijke aanpak.  Met vier Werkplaatsbijeenkomsten, een reflectiesessie met inhoudelijke experts én een bestuurlijke bijeenkomst – is gewerkt aan het verstevigen van een professionele gemeenschap. Om met en van elkaar te leren.

Voor iedereen die onder de kerstboom graag nog even wil terugblikken en -lezen, zetten we hieronder alle IBP VP 2019 hoogtepunten op een rij (klik op de foto’s voor een verslag):

5 februari Werkplaats Kick off, Achterhoek

14 mei Werkplaats Dynamisch programmeren, Zuidoostelijke zandgronden

28 mei Reflectiesessie Vitaal Platteland in Villa Jongerius

11 september Bestuurlijke bijeenkomst in Zegveld

1 oktober Werkplaats Werken als een overheid, Zuidwestelijke Delta

28 november Werkplaats Samenwerken met maatschappelijke partners, Oldeboarn/De Deelen

2020 jaar van uitvoering
In 2019 is geïnvesteerd in de concretisering van de planvorming. In 2020 ligt het accent hopelijk nog meer op de interbestuurlijke realisatie. Zo luidde ook de belangrijkste conclusie tijdens een korte reflectiesessie die we 11 december organiseerden. ‘We zitten in een liminale fase’, typeert Olga van Kalles. ‘Dat is de fase waarin je bereidt en in staat moet zijn om het oude los te laten en te vertrouwen op het nieuwe’. Om de nieuwe manier van werken echt te laten landen is bestuurlijke betrokkenheid en mandaat een belangrijke voorwaarde. Daarom organiseren we naast twee ‘reguliere’ werkplaatsen ook twee bijzondere, waar we ook bestuurders specifiek voor uitnodigen. De eerste vindt plaats op donderdag 19 maart.

Het complete overzicht met alle data en locaties vind je elders op deze site; zet deze data vast in je agenda!