De focus in de IBP Vitaal Platteland projecten ligt op de samenwerking tussen de vier overheden en in het gebiedsproces met de maatschappelijke partners. Uiteraard  vraagt het ook iets van de eigen organisatie en de manier waarop daarbinnen wordt geopereerd. Hoe verbind ik het gebiedsproces met de eigen organisatie? Deze vraag stond centraal tijdens de eerste werkplaatsbijeenkomst.

De belangrijkste inzichten:

 • Bestuurlijk komen veel trajecten samen. Kluwen en wirwar dreigt. Wat helpt dan:
  • Overkoepelende bestuurder Vitaal Platteland die onderdelen uit andere portefeuilles bindt.
  • Andere bestuursstijl: minder competitief, meer samen. Dat is ook leren om minder zelf op het podium te staan en meer samen naar buiten te treden met raadsleden, Statenleden en waterschapbestuurders.
 • Ik voel mij met IBP VP de rem op lopende projecten (‘oh nee, niet weer een nieuw traject’). Wat helpt dan:
  • Normen en oplossingen gebiedsgericht (en soms zelfs bedrijfsgericht) maken.
  • Goed gesprek voeren. Kost veel capaciteit, maar van belang om meerwaarde te laten zien, beweging te krijgen en contacten te leggen.
  • Ondernemers en agrariërs in een vroeg stadium vragen mee te denken. Daar is veel winst te behalen.
  • Concept van LNV-verbinders behouden voor korte lijnen. Werkt goed tegen bijvoorbeeld de angst dat ‘Rijk weer een andere koers gaat varen’.
 • Hoe krijg ik collega’s mee? Wat helpt dan:
  • Start met ondernemende ambtenaren.
  • Ruimte geven en niet vooraf alles beperken. Niet meer toetsen volgens huidige kaders, maar kijken wat wel kan. Werken volgens omgevingswetmethode: ja, mits.
  • ‘Team platteland’ in de organisatie organiseren, om dat we elkaar nodig hebben en elkaar helpen. Geen formele structuur. Doel zelf-organiserend vermogen aanboren.
 • Het IBP VP wordt soms gebruikt als vergaarbak, putje voor alles waar collega’s niet aan toe komen. Wat helpt dan:
  • In de Achterhoek zijn de overheden en de regio Achterhoek een overleg gestart. Hierdoor staat een individuele ambtenaar er niet alleen voor en kan het werk worden verdeeld.
  • Blijven uitleggen wat IPB VP is en hoe het kan helpen en samen zoeken welke activiteiten er wel of niet bij horen.