Vitaal Platteland

De Werkplaats

De Werkplaats Vitaal Platteland is de Community of Practice van het IBP Vitaal Platteland en de komende twee jaar dé plek waar we leren door te doen. Overheden van vijftien gebieden uit Nederland gaan hier in gesprek over hun ervaringen, successen en complexiteiten. Ze werken aan allerhande opgaven in het landelijk gebied en zoeken handvatten voor het vormgeven van het gebiedsproces en vooral voor een sterke en effectieve samenwerking tussen de vier overheden.

Het waarom van de Werkplaats

De Werkplaats stimuleert de 15 kansrijke gebieden om kennis te delen, samen te leren én ervaringen op te doen over het werken als één overheid. In de werkplaats ondersteunen we elkaar bij het vormgeven van gebiedsprocessen en inhoudelijke vraagstukken. En wat we leren, delen we met professionals buiten onze gebieden die aan soortgelijke opgaven werken.

Hoe werkt de werkplaats?

De basis voor de Werkplaats zijn de Werkplaatsbijeenkomsten. Die doen we vier keer per jaar, met een slotbijeenkomst in het voorjaar van 2021. Elke bijeenkomst draait om één thema, en vindt plaats op een locatie die met dat thema samenhangt. Wat voor thema’s zijn dat? We gaan in gesprek over urgente kwesties en wenkende perspectieven, aan de slag in verschillende werkvormen en laten ons inspireren door inhoudelijke sprekers. De rode draad: succesfactoren en belemmeringen voor samenwerking.

Tussen de bijeenkomsten door kunnen de deelnemers en andere leden van de lokale projectteams online bijpraten via de virtuele Werkplaats.

Werkplaats 'Samenwerken met maatschappelijke partners'

Kaasboerderij de Deelen C.V., Warrewei, Tijnje

We nodigen je van harte uit voor de 4e Werkplaatsbijeenkomst Vitaal Platteland op 28 november. We zijn te gast in de Friese Veenweiden, in het gebied Aldeboarn / De Deelen. Een plek waar een bijzondere samenwerking is ontstaan: een boeren- en burgercollectief nam hier het initiatief om te komen tot oplossingen voor het veenweidevraagstuk. Vanuit verschillende perspectieven en schaalniveaus zoomen we in op deze samenwerking: van de wetenschappelijke blik, naar samenwerken op programma- en gebiedsniveau tot de (boeren)praktijk. Inschrijven kan onderaan deze pagina!

Lees verder

Werken als één overheid in de Zuidwestelijke Delta

‘Werken als één overheid’ is één van de kernen van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland; tegelijkertijd is het voor alle betrokkenen een flinke uitdaging. De derde Werkplaatsbijeenkomst focuste daarom op dit onderwerp, de huidige stand van zaken én kansen in de toekomst. De locatie dit keer: de Zuidwestelijke Delta, het enige IBP VP-gebied waar drie provincies samenwerken met elkaar, met andere overheden en met partijen in de samenleving.
Lees verder

Werkplaats 'Werken als één overheid': schrijf je nu in!

Voormalig Suikerlab, Van Konijnenburgweg 24, Bergen op Zoom
Op 1 oktober staat de 3e Werkplaats over ‘Werken als één overheid’ op het programma. En zorg dat je er bij bent, want er ligt een zeer interessant en boeiend programma klaar. We gaan immers een nieuwe fase in. De plannen zijn klaar, verrijkt door collega’s en experts. Nu gaat het ‘echte’ werk beginnen.

Lees verder

Verslag werkplaats Dynamisch programmeren nu online

  Tijdens de werkplaatsbijeenkomst Dynamisch programmeren op de zuidoostelijke zandgronden is er een enorme hoeveelheid kennis en ervaringen gedeeld. Voor wie er niet bij was, óf wie er wel bij was maar nog eens rustig alle inhoudelijke inzichten wil teruglezen, staat nu het uitgebreide verslag in de Vitaal Platteland-community.
Lees verder
Meer berichten