Vitaal Platteland

De Werkplaats

De Werkplaats Vitaal Platteland is de Community of Practice van het IBP Vitaal Platteland en is dé plek waar we leren door te doen. Overheden van vijftien gebieden uit Nederland gaan hier in gesprek over hun ervaringen, successen en complexiteiten. Ze werken aan allerhande opgaven in het landelijk gebied en zoeken handvatten voor het vormgeven van het gebiedsproces en vooral voor een sterke en effectieve samenwerking tussen de vier overheden.

Het waarom van de Werkplaats

De Werkplaats stimuleert de 15 kansrijke gebieden om kennis te delen, samen te leren én ervaringen op te doen over het werken als één overheid. In de werkplaats ondersteunen we elkaar bij het vormgeven van gebiedsprocessen en inhoudelijke vraagstukken. En wat we leren, delen we met professionals buiten onze gebieden die aan soortgelijke opgaven werken.

Hoe werkt de werkplaats?

De basis voor de Werkplaats zijn de Werkplaatsbijeenkomsten. Die doen we vier keer per jaar. Hoewel IBP Vitaal Platteland in maart 2021 officieel is beeïndigd, blijft de Werkplaats in elk geval nog tot eind van dat jaar bestaan. Elke bijeenkomst draait om één thema, en vindt plaats op een locatie, of wordt online gehost door een locatie, die met dat thema samenhangt.

Wat voor thema’s zijn dat? We gaan in gesprek over urgente kwesties en wenkende perspectieven, aan de slag in verschillende werkvormen en laten ons inspireren door inhoudelijke sprekers. De rode draad: succesfactoren en belemmeringen voor samenwerking.

Bijeenkomsten IBP Vitaal Platteland

DatumLocatieOnderwerpSfeerverslagUitgebreid verslag
05-02-2019Achterhoek Kick-offDownload
14-05- 2019Werkplaats ZO ZandgrondenDynamisch programmerenLeesDownload
28-05-2019Reflectiesessie Villa JongeriusExperts geven hun visie n.a.v. eerste gebiedsplannenLees
11-09-2019Bestuurlijke bijeenkomst ZegveldIBP bekeken vanuit een bestuurlijk perspectiefLees
01-10- 2019Werkplaats ZW DeltaWerken als één overheidLeesDownload
28-11-2019Werkplaats Aldeboarn – De DeelenSamenwerken met maatschappelijke partnersLeesDownload
08-04- 2020Zuidwestelijke DeltaBijpraatsessieLees
16-04- 2020Verdiepende sessie Veehouderij op zandgronden
Lees
06-05- 2020Verdiepende sessie VeenweidegebiedenLees
13-05- 2020Nationaal Park Nieuw LandBijpraatsessieLees
14-05- 2020Webinar Erfgoed DealErfgoed Deal en IBP VPBekijk
04-06- 2020Verdiepende sessie Verduurzaming landbouwLees
10-06-2020Eems-DollardBijpraatsessieLees
30-06-2020Heuvelland Zuid-LimburgBijpraatsessieLees
18-06- 2020Werkplaats TwenteToekomstbestendige landbouw en een mooi landelijk gebiedLeesDownload
24-09- 2020Werkplaats
Van interbestuurlijk afstemmen naar samenwerkenLeesDownload
26-11-2020Verdiepende sessieBidbook mest en bodem Twente staat centraal op weg naar nationale agenda experimenteer- ruimteLees
03-12- 2020Werkplaats Laag HollandVan gebiedsuitdagingen naar integrale werkpraktijkLees Download
IBP VP CaféSamenwerken met agrariërsLees
14-12-2020IBP VP CaféWUR en kennisopbrengstLees
04-02-2021WerkplaatsHandelingsperspec-
tieven in het trappenhuis
LeesDownload
02-03-2021Verdiepende ssessieKPI’s en doelgerichte beloningLeesDownload
11-03-2021Verdiepende ssessieInterbestuurlijke gebiedsgerichte aanpak op hoge zandgrondenLees
24-03-2021Oogst- en overdrachtsbijeenkomstPresentatie resultaten IBP VPLeesGa naar E-zine
05-07-2021Vitaal Café: Wat betekent een meer sturende rol van het Rijk?Online discussie over twee recente onderzoeks-rapporten.Lees
20-09-2021Vitaal Café: Samenwerken op veen en zand Online discussie over de samenwerking van veenweidegebieden en op zandgronden, en de verbinding met o.a. NPLG.Lees

14-10-2021
Werkplaats Centrale vraag: ‘Hoe bereiden we ons als gebieden voor op de komende landelijke opgaven en ontwikkelingen?’ Plus een inkijkje in de voortgang van het interbestuurlijk werken in het Groninger Westerkwartier.Lees
15-11-2021Café Vitaal PlattelandHoe na 2021 verder met interbestuurlijk werken?
Centraal stond de slotnotitie van de werkgroep Borging.
Lees
09-12-2021WerkplaatsLaatste Werkplaats Vitaal Platteland, met daarin de presentatie van het slotadvies.Lees