Vitaal Platteland

Ambassadeurs

Bart van Moorsel

Beleidsadviseur Landbouw van de Provincie Gelderland

Johan Osinga

Directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van LNV