Vitaal Platteland

Ambassadeurs

Blog – De evaluatie…

‘Ik denk dat we de impact van het IBP VP pas kunnen zien over 20 jaar, als alle kleine duwtjes die iedereen heeft gekregen en uitgedeeld in alle verschillende projecten toch hebben geleid tot gedragsverandering bij velen’, zegt Alex Datema in een evaluerende blog.

Lees verder

Het hoge woord is aan … Michiel Rijsberman

“Je hoort vaak ‘In je eentje ga je sneller en samen kom je verder’, maar wat mij betreft gaat die vlieger niet op. Zeker niet bij grote projecten zoals Nationaal Park Nieuw Land. Het is echt kansloos als je dat in je eentje vorm probeert te geven”, vindt Michiel Rijsberman, gedeputeerde van de provincie Flevoland. Zijn devies: werk samen, maar laat elkaar vrij in het vinden van wat waardevol is.
Lees verder

Blog – 'Rijk is echt aan zet in stikstofdiscussie'

‘We hebben echt last van de impasse die er nog steeds bestaat op het gebied van uitstoot van stikstof.’ Zo luidt de noodkreet in deze blog van Bert Nederveen (gemeente Westerkwartier), een van de bevlogen bestuurders die vanaf het begin zeer nauw betrokken is geweest bij IBP Vitaal Platteland.
Lees verder

Blog – IBP-vitaal platteland als opmaat naar een gezamenlijk Programma Natuur 

Als we de ervaringen van het IBP Vitaal Platteland meenemen in het Programma Natuur, levert het ons meer op dan het kabinet wellicht had kunnen vermoeden toen het in het regeerakkoord enkel sprak over ‘versterken natuur’, aldus Mark Hoevenaars (IPO), Programmamanager Programma Natuur.
Lees verder

Blog – Laten we beginnen!

Wethouder Tiny Bijl van gemeente Steenwijkerland, blogt over de resultaten van een onderzoek dat haar gemeente deed onder 120 agrariërs. Wat leeft er? En hoe kan integraal bestuur hier oplossingen aanreiken?
Lees verder

Het hoge woord is aan… Henry Meijdam

“Toen Ank Bijleveld nog voorzitter van het IPO was zei ze altijd ‘Moedig voorwaarts!’ En dat is de kreet die we op het integraal werken moeten toepassen”, aldus Henry Meijdam, waarnemend burgemeester van Lelystad. Welke tips heeft hij, om integraal werken de komende jaren verder te brengen?
Lees verder

Het hoge woord is aan… Henk Staghouwer

“Ik hoop dat een nieuw kabinet samenwerkingsopgaven als IBP Vitaal Platteland verder kan en wil brengen”, zegt Henk Staghouwer, gedeputeerde in de provincie Groningen.
Lees verder
Albert_Vermue

Het hoge woord is aan… Albert Vermuë

‘IBP Vitaal Platteland is een parel die we moeten koesteren’ “Eén van de lessen: Je hebt in het gebied ‘eigenaarschap’ nodig om opgaven aan te pakken. Als er alleen van bovenaf bepaald wordt wat de doelen zijn, en de mensen in het gebied delen dit niet, dan kom je met je aanpak nergens”, aldus Albert Vermuë (VNG), als hij desgevraagd reflecteert op bijna 3,5 jaar integraal besturen.
Lees verder

Het hoge woord is aan … Frank de Wit

“Integraal samenwerken betekent goed luisteren en begrijpen, en dán pas discussiëren”, benadrukt Frank de Wit, voorzitter van de Noord-Hollandse agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken.
Lees verder

Het hoge woord is aan … Esther Rommel

‘Ik vergader niet om het vergaderen’, zegt Esther Rommel, gedeputeerde van Noord-Holland. Hoe kijkt zij aan tegen het IBP VP-proces en hoe ziet ze haar eigen rol?
Lees verder

De IBP-opgave van De Peel centraal op Springtij

Gefragmenteerde pioniersgeest koppelen aan gezamenlijk perspectief Burgemeester Pierre Bos (gemeente Boekel) verzorgde tijdens Springtij 2020 een ‘briefing’ en vertelde over de integrale, interbestuurlijke manier van werken. Pierre schetste een levendig beeld van het gebied, de historie, haar bewoners en de manier waarop er wordt samengewerkt aan nieuwe perspectieven voor de Peel.
Lees verder

Het hoge woord is aan … Arjan van Rijn

Niet de koplopers vormen de uitdaging, maar het peloton Als het aan Arjan van Rijn ligt gaat IBP Vitaal Platteland nog niet ver genoeg: ‘De samenwerking mag wat mij betreft nog veel intensiever.’ Van Rijn is een van de trekkers van het IBP VP-proces, namens waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV).
Lees verder

Het hoge woord is aan… Hanke Bruins Slot

In de rubriek ‘Het hoge woord is aan …’, deze keer een reactie op onze stellingen van Hanke Bruins Slot, gedeputeerde voor de provincie Utrecht.
Lees verder

Het hoge woord is aan … Henk Jan Soede

“Laat ons boeren vooral lekker uitvoeren”
In de rubriek ‘Het hoge woord is aan …’, deze keer een reflectie van Henk-Jan Soede, voorzitter van agrarisch collectief Rijn Vecht en Venen, een man met wortels in de praktijk.
Lees verder

Het hoge woord is aan … Bert de Groot

De grootste kunst is om energie in een gebied te verkrijgen en organiseren, die dan past bij een opgave van de overheid.

In de rubriek ‘Het hoge woord is aan..’, deze keer een reflectie van Bert de Groot, hoogheemraad bij Waterschap De Stichtse Rijnlanden, en betrokken bij IBP VP-gebied Hollands-Utrechts veenweidegebied.
Lees verder

Het hoge woord is aan … Antoinet van Helvoirt – Looman

In de rubriek ‘Het hoge woord is aan..’, deze keer een reflectie van Antoinet van Helvoirt – Looman. Zij is trekker van het IBP VP-proces in de Achterhoek, en namens Water Natuurlijk bestuurslid van Waterschap Rijn en IJssel.

Lees verder

Het hoge woord is aan … Maikel van der Neut

In de rubriek ‘Het hoge woord is aan.. ‘ vragen we bestuurders om te reflecteren op hun rol in de interbestuurlijke aanpak van regionale opgaven. Deze keer is het woord aan Maikel van der Neut, wethouder van de gemeente Berkelland.
Lees verder

Het hoge woord is aan … Ellen van Selm

  Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland (onderdeel van het Friese Beetsterzwaag en voorzitter van samenwerkingsverband P10), had graag op het podium gestaan tijdens de afgelaste werkplaatsbijeenkomst van 19 maart. Als alternatief vonden we Ellen bereid om het spits af te bijten van deze nieuwe rubriek: daarin krijgen bestuurders het woord en spreken zij zich uit over een aantal stellingen rond interbestuurlijk samenwerken.
Lees verder

Johan Osinga: 'Het gebeurt uiteindelijk allemaal buiten'

‘De bodemdaling in de veengebieden leidt tot grote waterproblemen: te veel water of juist te droog, of bovenkomende zoute kwel. Maar er speelt veel meer’, zo vertelt Johan Osinga in een interview met Overheidvannu.nl. Hij is sinds september 2018 directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en een van de ambassadeurs van IBP Vitaal Platteland.
Lees verder

Albert Thijssen en Edward Stigter: ambassadeurs van vitaal platteland

Albert Thijssen (IPO) en Edward Stigter (VNG) zijn opdrachtgever voor IBP Vitaal Platteland namens provincies en gemeenten. Wat kunnen zij in die rol betekenen? En is ‘opdrachtgever’ niet een raar woord in dit verband?
Lees verder
Meer berichten