Vitaal Platteland

Landelijk programma IBP VP

Het landelijk programmateam van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP) is er om gebieden te ondersteunen op het gebied van organisatie, communicatie en financiën. Ook organiseert het de Werkplaats Vitaal Platteland en Lerend Evalueren.

Faciliteren en verbinden

Tot de zomer werkten in het programmateam vertegenwoordigers van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en het ministerie van LNV samen om de basis te leggen voor het IBP Vitaal Platteland en de Werkplaats. Nu het fundament staat en de gebieden aan de slag gaan, heeft het programmateam vooral de rol van faciliteren, ondersteunen en verbinden, bijvoorbeeld met andere (interbestuurlijke) programma’s die gebiedsgericht werken.

De vier speerpunten van IBP Vitaal Platteland.

Werkgroepen

Nu de Werkplaats van start is, is het initiatief verschoven naar de vier werkgroepen van het programmateam: Leren door doen, Wetgeving en experimenteerruimte, Financiële inzet & Dynamisch Programmeren, en Kennis & Onderzoek. In deze werkgroepen werken programmateamleden vanuit de verschillende overheidslagen samen met gebiedspartners. De vier werkgroepen faciliteren de gebieden op hun expertisegebied en werken vooral vraaggericht.

Contact

Heb je een vraag aan het programmateam? Neem dan contact op met Tamara Franken: tfranken@ipo.nl.

Documenten

Benieuwd naar de achtergrond van het IBP? Lees meer in de ‘Programmastart IBP’. Hoofdstuk III.4 gaat over Vitaal Platteland.

Pagina bekijken