Met poldermentaliteit bouwen aan nieuwe natuur

“IBP Vitaal Platteland geeft ons schwung om door te pakken”, zegt Mark Waaijenberg, provinciaal projectleider Nationaal Park Nieuw Land (NPNL). Zijn positieve woorden kregen bijval van de overige deelnemers aan een online bijpraatsessie over IBP VP-gebied Nieuw Land, op 13 mei 2020.

Helder krijgen in hoeverre het lukt om het IBP VP-doel voor 2020 te realiseren: ‘meters maken’. Dat is het hoofddoel van het online rondje dat het IBP VP-programmateam de komende weken doet met zoveel mogelijk regio’s.

Tijdens het online gesprek met een enkele betrokkenen bij Nieuw Land, blijkt al snel dat het hier met de voortgang wel snor zit: “Ik geef het IBP VP-proces een 7,5”, aldus Waaijenberg. Een beoordeling die de andere deelnemers aan de discussie van harte onderschrijven. ‘We werken aan een lange termijn perspectief. We volgen ons visiedocument en weten daar jaarlijks de concrete acties in te benoemen en te realiseren’.

IBP VP-gebied Nieuw Land

Kordate stappen en pioniersmentaliteit

Nieuw Land is sinds 1 oktober 2018 het 21ste, jongste en op één na grootste Nationaal Park van Nederland. Een belangrijke ambitie van dit gebied is om de vier aanwezige natuurgebieden verder te ontwikkelen, zodat zij samen één coherent, aansluitend natuurgebied vormen. Opgaven voor de kortere termijn zijn onder meer om het gebied te ontwikkelen tot een ‘vogelparadijs van internationale betekenis’. En tot een ‘avontuurlijke vrijetijdsbestemming’ voor zo’n 2 miljoen bezoekers per jaar. Stevige opgaven die opgetekend staan in de Ontwikkelingsvisie Nationaal Park Nieuw Land dat vorig jaar is opgesteld.

IBP VP-gebied Nieuw Land

De succesfactoren in de samenwerking hangen samen met het DNA van  Flevoland, leggen de projectgroepleden uit. “We werken al 20 jaar aan de ontwikkeling van dit gebied tot een nationaal park. Initiatieven als IBP Vitaal Platteland geven daar een positieve impuls aan: “In mei vorig jaar, toen we net onze gezamenlijke ontwikkelingsvisie hadden opgesteld, kregen we via de IBP-reflectiesessie met experts en onderzoekers in Utrecht de kans om onze ideeën en aanpak te toetsen. Toen men bevestigde dat we heel goed op weg waren, gaf ons dat enorm veel inspiratie en energie”, aldus Bart Nijst, de gemeentelijke projectleider van de  Almeerse Poort (toegangsgebied voor het NPNL).  IJsbrand Zwart (projectleider/adviseur Staatsbosbeheer) vult aan met de opmerking dat Nieuw Land een overzichtelijk gebied betreft, waarin vaak dezelfde spelers opereren: “Je kent elkaar. Bovendien houden we stug vol, dankzij onze pioniersmentaliteit.”

Het IBP VP-proces heeft er bovendien voor gezorgd dat het Rijk als partner is aangehaakt bij de gebiedsontwikkeling voor Nieuw Land. “De plannen worden keer op keer heel positief ontvangen door het ministerie van LNV. Zo hebben we in 2019 een aantal keer met onder andere het ministerie om tafel gezeten om te bekijken wat de onderzoeks- en kennisagenda zou moeten worden voor ons gebied. Een positieve ontwikkeling, die ik dit jaar graag nog een aantal keer zou herhalen. Waar mogelijk aangevuld met afvaardiging vanuit andere departementen”, zegt Waaijenberg.

Invloed Corona : bezoekerscentra gesloten

COVID-19 blijkt desgevraagd nog niet zoveel roet in het eten te gooien. Althans, voor deelnemers aan deze online sessie. Zo zegt Teun Gerritsen (projectsecretaris NPNL): “Het digitaal vergaderen moest even wennen, maar gaat nu heel soepel.” Zwart: “Het leidt ook niet tot stagnatie in de uitvoering. Het aanbestedingswerk voor de inrichting van het gebied loopt vooralsnog gewoon door.” Tegelijkertijd beseft iedereen dat de horeca in de bezoekerscentra wel degelijk grote klappen krijgt. Nijst: “Die hebben al vier maanden niks kunnen verdienen.” Waaijenberg wijst bovendien op effecten op de langere termijn: “Het valt nog te bezien welke invloed de algehele stagnatie van de nationale economie gaat hebben op de ontwikkeling van natuurparken.”

Op de slotvraag om tips en inzichten, herhaalt Waaijenberg de opmerking dat het volgens hem zeer loont om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Bovendien moet je volgens de stakeholders in Nieuw Land de tijd willen blijven nemen voor elkaar: “Integraal besturen doe je niet door een uurtje te praten.”

IBP VP-gebied Nieuw Land