In het voorjaar van 2021 stopt het IBP Vitaal Platteland in zijn huidige vorm. De komende periode willen we inzichten, ervaringen en ook concrete tips gaan verzamelen die in de regio’s zijn opgedaan.

Hoe ervaar je de interbestuurlijke manier van samenwerken, wat zijn de effecten van integraal samenwerken. En wat beschouw je als de belangrijkste resultaten tot op heden?

Deze en andere vragen leggen we in oktober in de vorm van een online enquête aan je voor. De opbrengsten benutten we voor een -anders dan andere- webdialoog over ‘de oogst van IBP VP later dit jaar. We rekenen op je medewerking!