Wageningen University & Research (WUR) deed actie-onderzoek om een aantal gebieden te helpen met hun kennisvragen. Hun bevindingen zijn te lezen in een uitgebreid artikel met inzichten en lessen, aangevuld met ervaringen uit de gebieden.

Stuk voor stuk complexe opgaven, dat is de rode draad in de uiteenlopende opgaven die vallen onder de paraplu van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP). Opgaven die in gebieden stapelen en in elke regio weer andere uitdagingen met zich meebrengen. Dit vraagt om (nieuwe) kennis om samen in het gebied de goede keuzes te kunnen maken. Wageningen University & Research (WUR) heeft actie-onderzoek gedaan om een aantal gebieden te helpen met hun kennisvragen. In dit artikel volgen een aantal inzichten en lessen die in dit onderzoek zijn opgedaan, aangevuld met ervaringen uit de gebieden.

Lees verder >