Elke maand vraagt het platform Overheidvannu.nl iemand die betrokken is bij het Interbestuurlijk Programma één van de 7 zekerheden van het IBP te kiezen, en te vertellen wat die voor hem of haar betekent in het kader van een actuele of urgente opgave. Deze keer is dat Johan Osinga, directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij.

Hij koppelt de vitalisering van het platteland (‘Dáár sta ik voor aan de lat’) aan waarde 1: ‘Centraal staat het oplossen van een maatschappelijke opgave’. Die waarde zegt dat interbestuurlijke samenwerking geen doel op zich is, maar noodzakelijk om effectief en op de juiste schaal een aantal maatschappelijke opgaven aan te pakken.