“Hoe schep je goede voorwaarden om te experimenteren, loop je als overheid niet in de weg en leer je er echt iets van? Een doordachte sturingsfilosofie helpt daarbij, stelt UFS (Universiteit Utrecht) onderzoeker Suzanne Potjer in haar boek Experimenteel bestuur”.

Of ze nu pilots, proeftuinen, stadslabs of living labs heten: er wordt steeds vaker geëxperimenteerd. We starten zelfs zo veel experimenten, dat het een nieuwe strategie van bestuur genoemd kan worden. Maar hoe uitgedacht is deze strategie? Kunnen we niet veel meer uit onze experimenten halen? Het boek Experimenteel bestuur (hier te downloaden als PDF) introduceert een sturingsfilosofie van experimenteel bestuur. Deze laat zien hoe experimenteren en leren op alle niveaus moet plaatsvinden: in experimenten, tussen experimenten, en tussen experimenten en de institutionele wereld. Alleen zo kunnen experimenten een blijvend antwoord geven op de moeilijkste vraagstukken van deze tijd.

Suzanne Potjer is bestuurskundige en expert op het gebied van experimenteren en leren in het publieke domein. Ze is als onderzoeker verbonden aan de Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht. Samen met Maarten Hajer en Peter Pelzer schreef zij eerder ’Learning to Experiment’ (2018) en ‘Learning with Cities, Learning for Cities’ (2017), over de Urban Agenda for the EU.