De studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen doet in het rapport ‘Nederland heeft een overheid nodig’ aanbevelingen om het werken als één overheid naar een hoger plan te tillen. Het rapport bevat analyses en oplossingsrichtingen om overheden in staat te stellen gezamenlijk grote maatschappelijke opgaven beter en met meer impact op te pakken.

Het rapport is een discussiedocument, en nodigt iedereen die het openbaar bestuur een warm hart toedraagt uit: welke stappen kunnen we zetten om het (nog) beter te doen? Het rapport is te vinden op de website overheidvannu.nl. Naar aanleiding van het rapport wordt een digitale dialoog gestart om de bevindingen te bespreken. Klik hier voor meer informatie over deze studiegroep.