Vera Pieterman reflecteert in een artikel op Overheidvannu.nl op de impact van de stikstofcrisis. Die was, en is, enorm. Onder grote politieke en maatschappelijke druk werd vorig jaar de interbestuurlijke directie stikstof uit de grond gestampt onder haar leiding. De kern van haar betoog: alles staat of valt met wederzijds vertrouwen.‘De aard van de stikstofcrisis maakt dat we dit alleen interbestuurlijk kunnen oplossen’, vertelt Pieterman, die deze zomer de interbestuurlijke programma directie Aanpak Stikstof vormgaf en sinds november programmadirecteur is van het Programma-DG Stikstof, de opvolger van de interbestuurlijke directie. Lees verder op www.overheidvannu.nl.