‘In het Gebiedsplan voor de Zuidwestelijke Delta staan veel kansrijke projecten benoemd,’ aldus LNV-verbinder Marijke Andela-Jaarsma in een recent artikel  in de nieuwsbrief van de Zuidwestelijke Delta. Naast het IBP VP-proces in de Zuidwestelijke Delta, licht Andela ook de broedplaats Zoet water nader toe.

‘Alles draait om goede interbestuurlijke samenwerking’
Marijke vertelt dat je over bestuurlijke grenzen heen moet, wil je de hoeveelheid aan opgaven in de Zuidwestelijke Delta in samenhang aan kunnen pakken: ‘Alles draait om een goede interbestuurlijke samenwerking. Maar hoe doe je dat? De ambitie binnen het IBP-VP is om grensontkennend samen te werken. Dat houdt in dat je als overheden in gesprek gaat met de regio vanuit het totale pakket aan opgaven. En je hierbij het gebied zelf voorop stelt en – bijvoorbeeld – ondernemers benadert vanuit de vraag: wat betekent deze plek voor jou? Hoe kunnen we hier uitdagingen koppelen en daar samen oplossingen voor bedenken? De ambitie is om daarmee als gezamenlijke partners veel meer kracht te maken en de kwaliteiten van en de innovatiekracht in dit gebied veel meer voor het voetlicht te brengen. Voorwaarde is dat iedereen die betrokken is als gelijkwaardige partners aan tafel zit.’

Gehele artikel inclusief gebiedsplan
Onderaan het artikel (klik hier om het gehele verhaal te lezen) is een link opgenomen naar het pas vastgestelde gebiedsplan voor de Zuidwestelijke Delta.