Krijg als eerste een inkijkje in de gloednieuwe Atlas van de Regio: meld je aan voor het lanceringswebinar op 10 november, om 10:00 uur! De Atlas van de Regio is een nieuwe website waarop je ziet welke regionale verschillen er zijn, en hoe uiteenlopende sectorale opgaven in de ruimte samenkomen.

Nederland staat voor grote en complexe ruimtelijke opgaven vanwege klimaatverandering, voortgaande verstedelijking, beoogde natuurontwikkeling en fundamentele veranderingen in de landbouw. De regio is de plek waar al deze opgaven samenkomen en met elkaar concurreren.

Kaartmateriaal voor het debat
De Atlas van de Regio wordt 10 november tijdens een webinar gelanceerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De atlas biedt landelijk vergelijkbaar kaartmateriaal voor het debat dat het Rijk, de regio’s en maatschappelijke partners voeren over ruimtelijke afwegingen. Ook deelnemers aan IBP VP worden van harte uitgenodigd voor dit webinar.

In het anderhalf uur durende webinar presenteert Kersten Nabielek van het PBL de mogelijkheden van de Atlas. Vincent van der Werff (BZK, Directeur Uitvoering NOVI) volgt daarna met een presentatie over de NOVI. Het perspectief van de regio zal worden ingebracht door Janneke Greveling van de regio Zwolle. Ook zal Rienk Kuiper (PBL) vast een tipje van de sluier oplichten over het project Nederland Later/Ruimtelijke verkenning 2022 over het inpassen van de diverse ruimtelijke opgaven.

Interesse? Meld je dan hier aan.