Mineral Valley Twente biedt interessante aanknopingspunten voor IBP Vitaal Platteland: met dit project zoeken ze in Twente in proeftuinen naar oplossingen. Werkwijzen die bijdragen aan een gezonde bodem, duurzame bemesting en andere toepassingen voor mest en biomassa.

Onder de vlag van Mineral Valley Twente werken agrariërs, kennisinstellingen, overheden en bedrijven samen aan een duurzame Twentse agrarische sector en kringlooplandbouw. Hierdoor blijft een vitaal landelijk gebied behouden en krijgt de bedrijvigheid in het stedelijk gebied een impuls.

Een voorbeeld van zo’n proeftuin is de Coöperatie IJskoud. Zes boeren in Noord-Deurningen hebben zich verenigd. Met monovergisters zetten zij de mest van hun koeien om in biogas en digestaat. Het biogas leveren ze aan een kwekerij en een fabriek in de buurt, maar ook digestaat is volgens de boeren een waardevol product.

Meer informatie over dit project vind je op de website van Mineral Valley.