Veluwe/Foodvalley

Veluwe/Foodvalley

Foodvalley

Bekijk de video en maak kennis met de IBP VP-trekkers en de opgave van dit gebied.

De opgave

De Foodvalley staat voor de volgende vier hoofdopgaven:

  1. De landbouw behouden en verder verduurzamen. Dat doen we door toekomstbestendige en natuur-inclusieve vormen van grondgebruik waarbij we inzetten op nieuwe verdienmodellen voor de landbouw en bijdragen aan de andere opgaven.
  2. Goede milieu- en watercondities bereiken in de N2000-gebieden.
  3. Het verminderen van wateroverlastproblemen in de dorpen in de beekdalen.
  4. De kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater beschermen en herstellen. Onder meer in een aantal waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden.

Zandgronden bieden nieuw kabinet een zandplatform aan

De zandgrondgebieden willen meer samenwerken en kennisdelen. Daarvoor willen ze een platform creëren. Met zo’n platform willen ze aandacht vragen bij het nieuwe kabinet voor de bijzondere situatie van de zandgronden en de kracht van samenwerking om de grote vraagstukken aan te pakken. Het kan ook een inspirerend voorbeeld voor andere gebieden zijn.

Lees verder

1e online werksessie toont veel raakvlakken – 'Integraal kunnen we meters maken, bijvoorbeeld rondom knellende regels’

‘Echte experimenteerruimte vinden in de praktijk is en blijft lastig’. Zo luidde één van de geleerde lessen die Gerdien Kleijer (gemeente Ede) presenteerde tijdens de 1e online werksessie van het IBP Vitaal Platteland, op 16 april 2020.

Lees verder

Meer berichten