Vitaal Platteland

Nationaal Park Nieuw Land

Nationaal Park Nieuw Land

Tussen Almere en Lelystad, midden in de Metropool Regio Amsterdam (MRA), is een groot en verrassend natuurgebied in wording: Nationaal Park Nieuw Land. Het betreft de Lepelaarplassen, de Oostvaardersplassen, de Marker Wadden en een deel van het Markermeer. Een gevarieerd, waterrijk landschap, waar jonge deltanatuur haar gang kan gaan.

Een door mensenhand gemaakt gebied waar nog steeds aan wordt doorgebouwd om:

 1. Te komen tot een robuust en veerkrachtig ecologisch systeem, dat zodanig toekomstbestendig is, dat het ook in staat is de stormachtige groei van de metropool (qua woningbouw en economie) ruimte te bieden;
 2. Te komen tot een natuurgebied van topklasse met een divers en aantrekkelijk aanbod van recreatie en toerisme voor de inwoners van de MRA en daarbuiten, nationaal en internationaal.
 3. Het natuurgebied in te bedden in zijn omgeving, met goed ontwikkelde relaties stad-land, natuur-agrarisch gebied, land-water.  

Sinds 1 oktober 2018 is Nieuw Land het 21ste, jongste en grootste Nationaal Park van Nederland.

De opgave

Aan de hand van een met de partners opgestelde Ontwikkelingsvisie werken we aan een aantal opgaven. De natuur in Nieuw Land is nog niet op orde. Het Markermeer is een soepkom en zeker nog niet het beoogde Toekomst Bestendig Ecologische Systeem (TBES) dat in staat is om de bevolkingsgroei van de MRA aan te kunnen. In de Oostvaardersplassen is een aantal maatregelen nodig om het ecologisch evenwicht te herstellen. En de aansluiting tussen Nieuw Land en de natuurinclusieve landbouw aan weerszijden van de A6 kan intensiever. 

Een belangrijk doel van de Nationale Parken Nieuwe Stijl is dat de natuur beleefd kan worden. Deze voorzieningen zijn nog ook nog niet op orde. Het ontbreekt onder meer aan bereikbaarheid, toegankelijkheid, attractiviteit, beleefbaarheid en overnachtingsmogelijkheden. 

En niet in de laatste plaats is de Ontwikkelingsvisie een goed middel om de relatie met de regio te versterken. Beide aanliggende steden zullen hun vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven extra aantrekkelijk maken door de aanwezigheid van een Nationaal Park. Maar ook Noord-Holland en Amsterdam krijgen een fantastisch recreatiegebied in hun directe nabijheid, met volop kansen voor participatie of natuurcompensatie. De Ontwikkelingsvisie biedt tot slot eveneens een (ruimtelijk) kader voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van de meeste duurzame snelweg van Nederland, de A6 tussen Almere en Lelystad, of de bijdrage aan de nationale opgave van de energietransitie.

Iedere partner heeft zijn eigen plannen en projecten. De samenhang tussen de acties van de partners en de ideeën uit de Ontwikkelingsvisie wordt aangebracht door een integrale aanpak per deelgebied en een aantal sectorale aanpakken die voor elk deelgebied van belang zijn.

Hoewel de provincie vooralsnog de coördinerende rol op zich neemt, zal iedere partner een forse verantwoordelijkheid hebben om hun deelprojecten in onderlinge samenhang en samenwerking tot uitvoering te brengen. Zo is bijvoorbeeld Almere verantwoordelijk voor de Almeerse Poort Oostvaardersplassen Almere, Lelystad voor de Poort Oostvaardersplassen Lelystad, Staatsbosbeheer voor de Oostvaardersplassen, RWS voor het Markermeer, Flevo-landschap voor de Lepelaarplassen en de plassen/natuurgebieden aan de oostzijde van de A6, Natuurmonumenten voor de Markerwadden, het Waterschap voor de Oostvaardersdijk, enzovoort. En geen van de partners kan de klus klaren zonder de overige partners. Men is als het ware tot elkaar veroordeeld, de inzet van iedere partner is noodzakelijk. Met Inter Bestuurlijke Samenwerking, is in het kader van Nationaal Park Nieuw Land de afgelopen jaren de nodige positieve ervaring mee opgedaan en we gaan daar intensief mee verder.

De partners in Nationaal Park Nieuw Land

 • Gemeenten Lelystad en Almere
 • Staatsbosbeheer
 • Natuurmonumenten
 • Flevo-landschap
 • Waterschap Zuiderzeeland
 • Rijkswaterstaat
 • Provincie Flevoland

De ambitie

De opgaven die de regio wil aanpakken zijn door de partners gevat in de volgende ambities: 

 1. Vier natuurgebieden ontwikkelen zich tot één Nationaal Park Nieuw Land.
 2. Dit gebied wordt versterkt als vogelparadijs van internationale betekenis.
 3. Dit gebied ontwikkelt zich tot een avontuurlijke vrijetijdsbestemming voor 2 miljoen bezoekers per jaar.
 4. Dit gebied draagt bij aan de kwaliteit van leven en de ontwikkelingskansen in de Metropoolregio Amsterdam.
 5. Dit gebied staat open voor ideeën en initiatieven uit de samenleving.
 6. Nationaal Park Nieuw Land geeft en levert energie.
 7. Nationaal Park Nieuw Land is van alle Nederlanders.

Voor deze ambities trekken we tenminste 15 jaar uit. Maar op kortere termijn moeten met name ten aanzien van ambities 2 en 3 zichtbare stappen zijn gezet.

Het hoge woord is aan … Michiel Rijsberman

“Je hoort vaak ‘In je eentje ga je sneller en samen kom je verder’, maar wat mij betreft gaat die vlieger niet op. Zeker niet bij grote projecten zoals Nationaal Park Nieuw Land. Het is echt kansloos als je dat in je eentje vorm probeert te geven”, vindt Michiel Rijsberman, gedeputeerde van de provincie Flevoland. Zijn devies: werk samen, maar laat elkaar vrij in het vinden van wat waardevol is.

Lees verder

Het hoge woord is aan… Henry Meijdam

“Toen Ank Bijleveld nog voorzitter van het IPO was zei ze altijd ‘Moedig voorwaarts!’ En dat is de kreet die we op het integraal werken moeten toepassen”, aldus Henry Meijdam, waarnemend burgemeester van Lelystad. Welke tips heeft hij, om integraal werken de komende jaren verder te brengen?
Lees verder

'IBP VP goed voor scherpte, bevestiging en netwerk’

Met poldermentaliteit bouwen aan nieuwe natuur “IBP Vitaal Platteland geeft ons schwung om door te pakken”, zegt Mark Waaijenberg, provinciaal projectleider Nationaal Park Nieuw Land (NPNL). Zijn positieve woorden kregen bijval van de overige deelnemers aan een online bijpraatsessie over IBP VP-gebied Nieuw Land, op 13 mei 2020.
Lees verder
Meer berichten