Van Gogh Nationaal Park in oprichting

Van Gogh Nationaal Park in oprichting

Van Gogh Nationaal Park in oprichting

Het hart van het Van Gogh Nationaal Park in oprichting is een gebied van ongeveer 50.000 hectare. Hier smelt natuur, cultuur en landschap samen in Vincents thuisland. Het is de groene binnentuin van de drie Brabantse steden: ’s Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg. Het bekenlandschap, met zijn bossen, heiden en beekdale,n is typerend voor dit deel van Brabant.

Bekijk de video en maak kennis met de IBP VP-trekkers en de opgave van dit gebied.

De opgave

Overheden en maatschappelijke actoren hebben ieder hun eigen belang en motivatie. Ze gaan rond de tafel zitten om op een structureel andere manier samen te werken. Dit partnerschap combineert menskracht, euro’s, grondbeschikbaarheid en kennis. Om zo vanuit het duurzame agrarische ondernemerschap het maatschappelijk vermogen van het Van Gogh Nationaal Park op te bouwen en te versterken.

De partners in het Van Gogh Nationaal Park in oprichting

  • Provincie Noord-Brabant
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Waterschap de Dommel
  • Gemeente Tilburg
  • Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
  • Rabobank
  • Brabantse Milieufederatie
  • BL namens de TBO’s
  • Collectief Midden-Brabant
  • Louis Bolk Instituut 

De ambitie

Op lange termijn is
ons doel om de kwaliteit van het gebied positief te verbinden met het
verdienend vermogen van de agrariërs. Dit vertaalt zich in een verbetering van:
duurzaam agrarisch ondernemerschap, de kwaliteit van het water en de lucht, de
biodiversiteit, het landschap en cultuurhistorische waarden en uiteindelijk ook
de menselijke gezondheid.

Zandgronden bieden nieuw kabinet een zandplatform aan

De zandgrondgebieden willen meer samenwerken en kennisdelen. Daarvoor willen ze een platform creëren. Met zo’n platform willen ze aandacht vragen bij het nieuwe kabinet voor de bijzondere situatie van de zandgronden en de kracht van samenwerking om de grote vraagstukken aan te pakken. Het kan ook een inspirerend voorbeeld voor andere gebieden zijn.

Lees verder

Brabantse boeren krijgen vergoeding gelinked aan KPI's

Melkveehouders kunnen een financiële beloning krijgen voor hun bijdrage aan het versterken van de biodiversiteit in het Van Gogh Nationaal Park. Dit gebeurt via de Biodiversiteitsmonitor. Deze komt voort uit Brabants Bodem, een van de projecten onder de paraplu van IBP Vitaal Platteland. De monitor is getest met 55 boeren en wordt opengezet voor nog eens 145 deelnemers (in Brabant).

Lees verder

Meer berichten